Proč ATREA?

Vše, co je zaváděno do nabídky, je nejdříve několik měsíců, někdy i několik let, zkoušeno na pilotních akcích. Podrobně je zkoumáno vnitřní mikroklima a vliv uživatelů. Díky širokému záběru jsou podklady a výsledky využívány pro tvorbu státních technických norem nebo výpočtů energetické certifikace budov a systémů. V rámci firmy se poznatky zavádí do mechanické konstrukce vzduchotechnických jednotek vč. využívání úsporných EC ventilátorů typu volného oběžného kola. Optimalizují se algoritmy regulace v návaznosti na parametry objektů, ovládání uživatelů nebo ideálního využívání rekuperace tepla.

První cirkulační teplovzdušné vytápění nízkoenergetických objektů bylo realizováno v roce 1998. Pro realizace byly vytvořeny systémy vzduchotechnických rozvodů optimalizovaných pro integraci do konstrukcí objektů. Od plochých kanálových přes standardní kruhové kovové pevné nebo pružné až po plastové kruhové rozvody vše kompatibilní, optimalizované a systémové pod hlavičkou firmy ATREA. V rámci vzduchotechnických systémů je tak v nabídce rovnotlaké větrání, větrání s chlazením nebo teplovzdušné vytápění a větrání vč. chlazení. Všechny systémy zajišťují optimální větrání s vysokou účinností rekuperace tepla. Protože nebyly v počátcích zavádění systémů k dispozici vhodné akumulační zásobníky, byly vyvinuty a zavedeny integrované zásobníky tepla (IZT), umožňující akumulaci tepla z různých zdrojů (biomasa, solární systémy), a její využití pro průtočný ohřev teplé vody a zásobení otopných soustav. V návaznosti na IZT byl optimalizován systém regulace, zajišťující řízení zdrojů i otopných soustav v objektu. Pro uspokojení poptávky tepelných čerpadel pro energeticky pasivní domy byly vyvinuty TČ systému vzduch – vzduch; vzduch – voda a země – voda. Vzhledem k raketově narůstající výrobě se záhy oddělila samostatná skupina, která IZT a TČ spol. ATREA dále optimalizuje.

V posledním období se pozornost zaměřuje na centrální systémy bytového větrání s rekuperací tepla, kde je využíváno mnohaletých zkušeností. Všechny poznatky a zkušenosti jsou pravidelně předávány spolupracujícím projekčním, montážním a servisním firmám na každoročních firemních seminářích, které jsou vzhledem k rozsahu i několikadenní. K dispozici je i návrhový program pro zjednodušení návrhu systémů a přípravu podkladů pro navazující řemesla a celá řada specializovaných projekčních podkladů z oblasti zemních výměníků tepla, topenářského nebo elektro-regulačního propojení.

Není bez zajímavosti, že první energeticky pasivní rodinný dům v ČR byl realizován právě pracovníky této skupiny, kteří se podíleli také na realizaci prvního energeticky pasivního bytového domu v ČR. Celá činnost byla mnohokrát oceněna v rámci výstav nebo jiných soutěží.

Nejen pro nízkoenergetické a pasivní rodinné a bytové domy spol. ATREA nabízí ucelené systémy větrání s rekuperací tepla, vytápění a zásobení teplem, které budoucí uživatele překvapí pouze příjemně ideálním vyladěním všech detailů pro bezproblémové používání.