Rovnotlaké větrání

Vzduchotechnický systém, zajišťující řízené rovnotlaké větrání a výměnu vzduchu s rekuperací odpadního tepla v objektu. Vzduchotechnickou jednotku s rekuperací tepla je možné osadit do technické místnosti, komory, šatny nebo také v zádveří do skříně. Pomocí systémových, vzájemně kompatibilních připojených vzduchovodů, optimalizovaných pro snadnou montáž s uložením do podlah nebo vedených pod stropem objektu je zajištěn přívod čerstvého filtrovaného vzduchu do každé obytné místnosti. Odtah odpadního vzduchu je z koupelen, WC a kuchyně. Objekt je tak zónově provětráván, čerstvý vzduch prochází všemi prostory.

Pro vlastní instalaci zařízení je možné zvolit z několika výkonových řad s možností instalace pod strop nebo na stěnu. Volba konkrétního provedení zařízení

Propojení na zemní výměníky tepla

Velmi často se v literatuře doporučuje propojení na zemní výměníky tepla pro předehřev přiváděného venkovního vzduchu v zimním období a předchlazení v létě. Energetický přínos předehřevem je na úrovni cca 40–60 kWh / topnou sezónu, tedy cca 120 Kč. Chladící výkon díky relativně malému vzduchovému výkonu VZT jednotek pro tyto instalace je pak cca 500–800 W, při rozdělení do několika místností je pak téměř neznatelný. Vzhledem k pořizovacím nákladům na zemní výměníky a rizikům při realizaci doporučujeme realizovat systémy malých tepelných čerpadel ATREA.

 

Rovnotlaké větrání

[PDF] DOKUMENTACE
[IMG] Energetické štítky


Jak efektivně vytápět energeticky pasivní dům?

Na základě poznatků nezávislých středisek a měření ATREA, není ani pro energeticky pasivní rodinné domy (EPD) v ČR vhodné realizovat topení objektu pouze přiváděným vzduchem s dohřevem. Vzhledem k malým solárním ziskům jsou na VZT systém kladeny velké energetické nároky, které rovnotlaké větrání splní pouze zvýšeným množstvím přiváděného vzduchu, převyšujícím
2–2,5× požadavky na větrání dle potřeb uživatelů. Velkou výměnou vzduchu tak dochází ke snížení relativní vlhkosti v interiéru. Doporučuje se proto i pro EPD realizovat doplňkovou topnou soustavu, nezávislou na vzduchotechnickém systému řízeného rovnotlakého větrání, případně zvolit systém teplovzdušného vytápění.