Vytápění a chlazení

VZT a vytápění

 Vzduchotechnika a vytápění


Hlavně u energeticky pasivních objektů je časté tvrzení, že temperování je možné zajistit pouze ohřevem přiváděného větracího vzduchu. V klimatických podmínkách České a Slovenské republiky toto tvrzení není pravdivé.

Pro běžnou čtyřčlennou rodinu je vhodné při obsazení přivádět vzduch o objemu cca 100 m3/hod (25 m3/hod na osobu), který můžeme ohřát na maximální dovolenou teplotu 50 °C. Při vyšší teplotě se prach ve vzduchu rozpadá na jemnější částice, které při dýchání více dráždí. Přívodem do obytných místností tak vzduchem přenášíme topný výkon cca 950 W. Teoreticky by tato energie v součtu za den a společně se zisky energie z činnosti uživatel stačila.

V době neobsazeného objektu je ale požadavek na větrání nižší, a tak i přenášený topný výkon klesá. Pokud bychom větrali dle požadavku na topení, tedy i při neobsazeném objektu výkonem jako při přítomnosti 4 osob, případně ještě větší intenzitou vzhledem k minimálním vnitřním ziskům z prázdného objektu, hrozí vysušování vnitřního prostoru. Tento jev je způsoben nízkou měrnou vlhkostí venkovního vzduchu v zimním období.

Doporučujeme proto doplnit systém rovnotlakého řízeného větrání s rekuperací o samostatnou otopnou soustavu (otopná tělesa, podlahové vytápění apod.), nebo zvolit systém teplovzdušného cirkulačního vytápění s řízeným větrání vzduchotechnickou jednotkou s cirkulací. V tomto případě je teplota cirkulačního vzduchu při topení do cca 36–40 °C, při prázdném objektu není nutné díky cirkulaci vnitřního vzduchu větrat pro pokrytí tepelných ztrát objektu.

VZT a vytápění

 Vzduchotechnika a chlazení


Maximální větrací vzduchový výkon rovnotlakých větracích jednotek bývá kolem cca 300 m3/h. Pokud toto množství přiváděného vzduchu ochladíme na ještě přijatelnou teplotu cca 15 °C, proti uvažované vnitřní teplotě 26 °C ta přenášíme chladící výkon cca 1000 W. Tento chladící výkon je v horkém letním období obvykle zcela nedostatečný pro znatelné snížení teploty v interiéru. Ochlazením venkovního přiváděného vzduchu dochází na chladiči ke kondenzaci vody, která následně odtéká do kanalizace. I na tuto kondenzaci se spotřebuje energie, takže okamžitý výkon zdroje chladu je o cca 10–20 % vyšší než výkon chlazení přiváděný do interiéru. Provozní náklady tak rostou.

Při požadavku na letní chlazení doporučujeme zvolit větrací jednotku s cirkulací z řady DUPLEX R5, vybavenou osazením chladiče na provoz chlazení. Zdroj chladu je možné zvolit tepelné čerpadlo vzduchu / vzduch, zajišťující v přechodovém období i topení, nebo variantu tepelného čerpadla vzduch – voda, zajišťující i ohřev TV, nebo země – voda s možností tzv. přímého chlazení chladem ze země a regenerací zeminy. Díky cirkulaci vnitřního vzduchu je možné zajistit přenos výkonu chlazení 2500–7000 W. Protože se využívá vnitřního vzduchu z objektu, bez následné kondenzace, je okamžitý výkon zdroje chladu prakticky odpovídající přenášenému výkonu, čím se dále relativně snižují náklady na provoz chlazení.