Sídlo firmy

KontaktyATREA SK s. r. o.
Družstevná 2
945 01 Komárno
Slovenská republika
Telefon: +421 (35) 774 28 15
fax: +421 (35) 774 28 16

IČO: 35921510
DIČ: SK2021949501


Kancelář ATREA SK – pobočka Zvolen
Terézie Vansovej 9489/18D
960 01 Zvolen
Slovenská republika
Telefon: +421 907 805 927

IČO: 35921510
DIČ: SK2021949501