Regulace vzduchotechnických jednotek

Rovnotlaké větrací jednotky DUPLEX Easy

Komfortní regulace nabízí intuitivní ovládání a širokou škálu nastavitelných parametrů. Systém umožňuje připojení externího vstupu pro zvýšení výkonu větrání (signály z místností, např. WC, koupelna, kuchyň), vstup 0–10 V pro řízení výkonu podle čidel kvality vzduchu (CO2, rH). Rovněž je možné připojit externí elektrický předehřívač (pro ochranu rekuperačního výměníku před namrzáním) i dohřívač vzduchu (pro dosažení požadované teploty přiváděného vzduchu). Standardní regulace dále poskytuje možnost ovládání uzavíracích klapek na přívodu i odtahu. Unikátnost systému podtrhuje digitální dotykový ovladač, který je spolu s komunikačním kabelem a přívodním kabelem standardní součástí dodávky.

Rovnotlaké větrací jednotky DUPLEX EC / ECV

Pro rovnotlaké větrací jednotky je možné zvolit digitální regulaci  „CP“, digitální regulaci „RD5“ – digitální a digitální regulaci „RD5.CF“ – s řízením na konstantní průtok vzduchu.

Digitální regulace CP

Komfortní regulace nabízí intuitivní ovládání a širokou škálu nastavitelných parametrů. Systém umožňuje připojení externího vstupu pro zvýšení výkonu větrání (signály z místností, např. WC, koupelna, kuchyň), vstup 0–10 V pro řízení výkonu podle čidel kvality vzduchu (CO2, rH). Rovněž je možné připojit integrovaný, nebo externí elektrický předehřívač (pro ochranu rekuperačního výměníku před namrzáním) i dohřívač vzduchu (pro dosažení požadované teploty přiváděného vzduchu). Standardní regulace dále poskytuje možnost ovládání uzavíracích klapek na přívodu i odtahu. Výběr ze dvou základních ovladačů CPA – nástěnný dotykový ovladač, nebo CPB – nástěnný mechanický ovladač

Bližší informace k regulaci naleznete v sekci „DOKUMENTACE“ v „Katalogovém listu větracích jednotek", podklad pro přípravu kabeláže viz „Stavební připravenost elektro"

Digitální regulace RD5

Regulace umožňuje ovládání a řízení výkonu větrání v ručním nebo naprogramovaném režimu. Ovládání zařízení je možná buď ovladači řady CP Touch, CP 10 RT, nebo přístupem přes standardní web jednotky přes PC nebo aplikaci do smartphone. Regulace standardně umožňuje připojení široké škály vstupů a výstupů – čidla kvality vzduchu, externí signály z koupelen a WC, řízení jednoduché otopné soustavy nebo teplovodních a elektrických dohřívačů a předehřívačů. WEB připojení umožňuje záznam poruchových stavů atd.

Bližší informace k regulaci naleznete v sekci „DOKUMENTACE“„Katalogovém listu větracích jednotek", podklad pro přípravu kabeláže viz „Stavební připravenost elektro".

Rovnotlaké větrací jednotky s cirkulací

Regulace umožňuje ovládání a řízení výkonu větrání v ručním nebo naprogramovaném režimu. Ovládání zařízení je možná buď ovladači řady CP Touch, nebo přístupem přes standardní web rozhraním jednotky přes PC. Regulace standardně umožňuje připojení široké škály vstupů a výstupů – čidla kvality vzduchu, externí signály z koupelen a WC, řízení jednoduché otopné soustavy nebo teplovodních a elektrických dohřívačů a předehřívačů. WEB připojení umožňuje záznam poruchových stavů atd.

Bližší informace k regulaci naleznete v sekci „DOKUMENTACE“, podklad pro přípravu kabeláže viz „Stavební připravenost elektro“, upřesnění funkcí v „Marketingovém katalogu“.

Funkce digitální regulace

Digitální regulace ve spojení s regulátorem zajišťuje následující funkce:

Pro rovnotlaké větrací jednotky:

 • nastavení výkonu větrání v 10 stupních
 • možnost nastavení omezení max. výkonu větrání
 • možnost ovládání pomocí web rozhraní
 • záznam poruchových stavů pro servisního technika
 • nastavení režimu dohřevu

Pro jednotky s cirkulací vzduchu:

 • volbu základního provozního režimu s výkonem větrání a cirkulace vzduchu:
 1. rovnotlaké větrání s rekuperací tepla
 2. cirkulační vytápění a větrání s rekuperací tepla
 3. cirkulační vytápění (větrání nárazové impulsem z WC a koupelny, případně cyklicky v nastavených intervalech)
 4. větrání přetlakové – letní
 • nastavení otáček cirkulačního a odsávacího ventilátoru
 • nastavení režimu topení
 • automatické ovládání směšovací klapky

Společné pro oba typy (rovnotlaké i teplovzdušné jednotky):

 • automatické ovládání klapky by-passu (obtok přiváděného vzduchu)
 • signalizace zanesení filtru a požadavku na kontrolu
 • protimrazová ochrana teplovodního ohřívače kapilárou
 • nárazové spínání větrání impulsem z WC, koupelny a kuchyně s možností volby zpoždění a doběhu (umožňuje připojení i bezpečného napětí 24 V např. z bazénového hygrostatu)
 • STOP kontakt (např. pro napojení na zabezpečovací zařízení apod.)
 • možnost připojení dalšího termostatu (např. ze samostatného teplovodního okruhu vytápění koupelny apod.)
 • povel pro spínání kotle (beznapěťový kontakt max. 230 V / 0,5 A)
 • nastavení a blokaci max. výstupní teploty vzduchu
 • možnost změny nastavení výkonů každého ventilátoru
 • protimrazová ochrana namrzání kondenzátu výměníku
 • výstup pro automatické ovládání klapky zemního výměníku podle venkovní teploty (volitelně vzduchový nebo s nemrznoucí kapalinou)
 • nastavitelné periodického větrání zajišťující provětrání v prostoru i v čase nepřítomnosti osob
 • komunikace s tepelnými čerpadly popř. řízení jejich výkonu v režimu topení nebo chlazení

Regulace nadřazeným řídícím systémem

Výkon rovnotlakých větracích jednotek v regulaci verze „CP“ i „RD5“ umožňuje řízení analogovými řídícími signály 0–10 V bez nutnosti instalace ovladače řady CP. Tento způsob řízení je vhodný pro tzv. inteligentní budovy, kdy jsou všechny prvky v domě řízeny centrálním řídícím systémem bez nutnosti vytváření komunikačních protokolů apod.

Jednotky DUPLEX EC5.RD5 a R5, vybavené regulací typu RD5 je možné řídit nadřazeným řídicím systémem v rámci web rozhraní na základě komunikačního protokolu ModBUS TCP. Vzhledem k velkému množství dalších různých protokolů Vám bližší informace poskytneme na vyžádání.