Návrhový software

Návrhový software

Firma ATREA s.r.o. předkládá veřejnosti software pro návrh kompaktních jednotek DUPLEX. Program je zatím šířen ve formě freeware (volně šiřitelné).

Aktuální verze návrhového software ATREA

Aktuální verze programu Jednotky DUPLEX
Číslo verze 9.40.394.1
Datum vydání 1.3.2024
Popis změn a doplňků readme_dup_cz.rtf
Omezení funkčnosti do 31.5.2024
Download (plná verze) adu_09_40_394_1_cz.exe (EXE 222 MB)
Download (verze bez katalogových listů) adu_09_40_394_1_cz_lt.exe (EXE 117 MB)
Prosíme o zaslání Vašich zkušeností, názorů a nahlášení případných chyb a nedostatků.

Doplněk pro Revit

Návrhový program umožňuje export zvoleného zařízení ve formátu IFC včetně veškerých technických informací (hmotnost, průtok, tlak, účinnost, příkon apod.) s aktivními konektory pro napojení všech potrubí a médií. Pokud je na stejném počítači přítomen program Autodesk Revit a současně Návrhový program, je v Revitu automaticky doplněna možnost importu IFC souboru a rovněž přímé obousměrné propojení návrhového programu a programu Revit. Pokud importujete IFC soubor do Revitu na počítači, kde není Návrhový program nainstalován, je potřeba do Revitu instalovat doplněk, který zajistí bezproblémový import. Tento doplněk prosím si stáhněte níže.

Doplněk pro Revit
Podporované verze 2017-2024
Download aduforrevit_1.0.6.exe (EXE 22,5 MB)
Prosíme o zaslání Vašich zkušeností, názorů a nahlášení případných chyb a nedostatků.

Licenční ujednání

Program "Jednotky DUPLEX" je poskytován s tímto licenčním ujednáním. Získáním, používáním nebo kopírováním tohoto programu souhlasíte, že jste si toto licenční ujednání přečetl(a), porozuměl(a) mu a budete dodržovat podmínky v něm uvedené.

Základní popis programu

Program podporuje a usnadňuje kompletní technický návrh výrobků společnosti ATREA:

 • univerzální větrací jednotky DUPLEX Flexi, DUPLEX Multi, DUPLEX MultiEco, DUPLEX Roto a DUPLEX Basic s rekuperací tepla včetně příslušenství
 • interiérové větrací jednotky DUPLEX Inter
 • speciální jednotky pro bytové domy DUPLEX Silent
 • malé větrací jednotky DUPLEX EC5 / ECV5 a DUPLEX Easy
 • samostatné rekuperační výměníky tepla řady RV...
 • elektrické a teplovodní ohřívače
 • dvouzónové vytápěcí a chladící jednotky řady DUPLEX R5, tato část zahrnuje i výpočty množství vzduchu na základě tepelné ztráty objektů
 • bazénové jednotky řady DUPLEX RDH5, tato část je včetně výpočtů množství vzduchu na základě odparů

Postup návrhu

Návrh jednotky se provádí po následujících krocích, které odpovídají standardnímu postupu projektanta při návrhu vzduchotechnické jednotky:

 1. Popis akce
  Zadání základních identifikačních údajů o projekční firmě, zákazníkovi či názvu akce.

 2. Výběr vhodné jednotky v průvodci
  Průvodce doporučí jednotku podle požadovaného vzduchového průtoku či umístění jednotky (vnitřní, venkovní).
 3. Volba klimatické oblasti
  Podle lokality jednotky software vyplní údaje o teplotě a vlhkosti venkovního vzduchu.

 4. Konstrukce
  Volba polohy a provedení jednotky; umístění, velikost a tvar hrdel. Dodání jednotky v celku / v dílech 5. Pracovní bod
  a) Požadovaný průtok přiváděného a odsávaného vzduchu
  b) Externí statický tlak nutný k dopravě vzduchu
  c) Osazení by-passové a cirkulační klapky, uzavírací klapky na přívodu či odtahu
  d) Upřesnění zvolené třídy filtrace
  e) Upřesnění teploty a vlhkosti odsávaného vzduchu
  f) Úprava teploty přiváděného vzduchu přidáním ohřívače či chladiče vzduchu
 6. Vestavěná regulace
  Výběr vhodné regulace z nabízených typů. Např. regulace RD5 umožňuje vzdálený přístup k jednotce prostřednictvím internetu či z místní sítě.
 7. Výstupy programu

  Tisk a export technické specifikace
  Následující položky lze vytisknout, vyexportovat ve formátu pdf (Acrobat), OneNote, či XPS Document Writer:

   • Technický popis jednotky
   • Rozměrový nákres jednotky
   • Požadavky na stavbu z hlediska umístění jednotky
   • Vzduchotechnické schéma se zobrazením teploty a relativní vlhkosti dopravovaného vzduchu
   • Schéma elektrického zapojení jednotky
   • H-x diagram
   • Parametry podle ErP (Ecodesign)

  Položky lze tisknout také souhrnně v rámci technické specifikace.

  Export ve formátu DXF
  Navrženou jednotku lze exportovat přímo z programu ve formátu DXF (AutoCAD), s volbou hladin a pohledu 2D / 3D.

  Export ve formátu BIM (Building Information Modelling)
  Návrhový software exportuje zvolené jednotky ve formátu IFC včetně veškerých technických informací (hmotnost, průtok, tlak, účinnost, příkon apod.) s aktivními konektory pro napojení všech potrubí a médií. Pokud je přítomen program Autodesk Revit, je v něm automaticky doplněna možnost importu IFC souboru a rovněž přímé obousměrné propojení návrhového programu a programu Revit.

  Odeslání projektu emailem
  Pomocí průvodce lze snadno vygenerovat email se souborem návrhu, technickou specifikací a daty vyexportovanými ve formátech používaných navazujícími profesemi.

  Katalogové listy

  Software nabízí ke stažení katalogové listy, marketingové prospekty a odkazy na naučná videa k jednotkám DUPLEX.

  Průvodce návrhovým SW

  Průvodce usnadní první kroky. Stáhnout verzi pdf či prezentaci v Powerpoint.