Návrhový software

Návrhový software

Firma ATREA s.r.o. předkládá veřejnosti software pro návrh kompaktních jednotek DUPLEX. Program je zatím šířen ve formě freeware (volně šiřitelné).

Aktuální verze programu Jednotky DUPLEX
Číslo verze 8.90.231
Datum vydání 27.2.2019
Popis změn a doplňků readme_dup_cz.rtf
Omezení funkčnosti do 31.10.2019
Download (plná verze) adu_08_90_231_cz.exe (EXE 145 MB)
Download (verze bez katalogových listů) adu_08_90_231_cz_lt.exe (EXE 85,2 MB)
Prosíme o zaslání Vašich zkušeností, názorů a nahlášení případných chyb a nedostatků.

Licenční ujednání

Program "Jednotky DUPLEX" je poskytován s tímto licenčním ujednáním. Získáním, používáním nebo kopírováním tohoto programu souhlasíte, že jste si toto licenční ujednání přečetl(a), porozuměl(a) mu a budete dodržovat podmínky v něm uvedené.

Základní popis programu

Program podporuje a usnadňuje kompletní technický návrh výrobků společnosti ATREA:

 • univerzální větrací jednotky DUPLEX Flexi, DUPLEX Multi a DUPLEX Basic s rekuperací tepla včetně příslušenství
 • malé větrací jednotky DUPLEX EC4 / ECV4 a DUPLEX Easy
 • samostatné rekuperační výměníky tepla řady RV...
 • elektrické a teplovodní ohřívače
 • dvouzónové vytápěcí jednotky řady DUPLEX R4, tato část zahrnuje i výpočty množství vzduchu na základě tepelné ztráty objektů
 • bazénové jednotky řady DUPLEX RDH4, tato část je včetně výpočtů množství vzduchu na základě odparů

Postup návrhu

Návrh jednotky se provádí po následujících krocích, které byly navrženy podle standardního postupu projektanta při návrhu vzduchotechnické jednotky:

  1. Zpracovávaná akce

   Zadání základních identifikačních údajů o projekční firmě, zákazníkovi, názvu akce, klimatických podmínkách apod.
    
  2. Pracovní bod
   Pracovní bod
   Zadání všech parametrů:
   • průtok, tlaková rezerva, teploty
   • u vytápěcích jednotek zadání i tepelných ztrát a požadavků na větrání (na úrovni objektu jako celku nebo podrobným výpočtem po místnostech)
  3. Zadání funkce jednotky – topení, chlazení, cirkulace, by-pass, teploty vody, ....

   Automatický výběr vhodné jednotky – nabídka vhodných jednotek a možnost výběru podle kritérií.

   
 1. Konstrukce
  Konstrukce
  Volba provedení, polohy hrdel, typu pláště, velikost a tvar hrdel, dodání vcelku / v dílech, ....
  Možnost exportu h-x diagramu, požadavků na stavbu z hlediska umístění, možnost exportu do DWG

   
 2. Vestavěná regulace
  Vestavěná regulace
  Výběr vhodné regulace z nabízených typů, kontrola úplnosti výběru, tisk kompletního propojovacího schématu

   
 3. Výstupy programu
  Výstupy programu
  Důležitým doplněk programu je tiskový modul, který umožňuje:
  • tisk kompletní technické zprávy
  • tisk specifikace
  • tisk vzduchotechnického schématu
  • tisk katalogových listů
  • tisk schématu elektrického propojení
  • tisk podkladů pro servisního technika pro nastavení jednotky (pouze dvouzónové vytápěcí jednotky)
  • tyto tiskové výstupy je možno též vyexportovat též ve formátu txt, rtf, doc (formát Microsoft WORD), pdf (Acrobat) a libovolně je upravovat.
  • navrženou jednotku lze exportovat přímo z programu
   ve formátu DXF (AutoCAD), s volbou hladin a pohledu 2D / 3D.