Rozvody vzduchu

Rozvody vzduchu

Společnost ATREA nabízí jako nedílnou součást systémů teplovzdušného vytápění ucelenou sestavu pro rozvod vzduchu v domu nebo bytu. K dispozici je nepřeberné množství kombinací kompatibilních tvarovek, umožňují realizovat jakoukoliv variantu trasování dle stavební části objektu. Kromě kruhových těsných plechových rozvodů pod stropem objektů je možné použít ploché podlahové rozvody, které je ale možné umístit i v minimálních dutinách snížených sádrokartonových podhledů. Plastové pružné potrubí ATREA GP je ideální volbou hlavně pro systémy řízeného větrání. Estetický vzhled, mechanická odolnost, flexibilnost a hlavně kompatibilita s běžnými VZT rozvody Ø 100 jsou hlavní výhody tohoto rozvodu.

Rozvody doplňují podlahové a stěnové mřížky, tlumiče, sací a výfukové tvarovky – vše běžně na skladě s krátkou dobou dodání dle rozpisu materiálu.

Pro systémy rovnotlakého řízeného větrání se volí rozvod pod stropem jednotlivých podlaží s nutností vytvoření snížených podhledů. Pro přívod vzduchu do místností je možné využít dýzy přes stěnu, nebo ventilem ze stropu. Druhá možnost je volba plochého kanálového rozvodu, který je obvykle umístěn v tl. protikročejové izolace II. NP. Přívod vzduchu do I. NP je proveden od stropu s využitím talířových ventilů. Přívod vzduchu do II. NP je proveden od podlahy s použitím podlahových mřížek. Rozdíl provětrání není prakticky žádný, nejsou ale potřeba žádné snížené podhledy nebo zákryty v obytných místnostech.
Pro cirkulační teplovzdušné vytápění, větrání a chlazení se pro přívod vzduchu používají podlahové kanály pro spodní přívod, nebo kruhové podstropní rozvody pro horní přívod. Pro objekty, které nesplňují EP standard doporučujeme využít prověřeného dolní přívody pro každé obytné podlaží pomocí podlahových mřížek. Použití horních přívodů je vázáno na konstrukci objektu. Pokud jsou z hlediska tepelně izolačních vlastností řešeny, jako konstrukce pro EP objekty je možné použít horní přívod vzduchu s využitím dýz, talířových ventilů, anemostatů apod. Bližší informaci o porovnání jednotlivých variant a možností přívodu vzduchu, tedy z podlahy nebo ze stropu, najdete zde.

Pro jednodušší projekci VZT systému, doložení a vysvětlení detail pro přípravu stavební části, montáž a také kontrolu realizace slouží zpracované doporučené detaily, které byly připravovány a laděny s dodavateli dřevostaveb nebo výrobci keramických zdících systémů.

Bližší informace naleznete v sekci DOKUMENTACE, ve specializovaném „Katalogu prvků“ a v „Doporučených montážních detailech“

Kruhový podstropní
rozvod – pevný
Kruhový podstropní
rozvod – flexi hadice

Plochý obdélníkový
rozvod – podlahový

Plochý obdélníkový
rozvod – podstropní
Plastový rozvod GP
Kruhový podstropní rozvod – pevný Kruhový podstropní rozvod – flexi hadice Plochý obdélníkový rozvod – podlahový Plochý obdélníkový rozvod – podstropní Plastový rozvod GP

I. Kruhový podstropní rozvod – HLADKÉ POZINKOVÉ TRUBY

V realizacích rovnotlakého větrání je využíván pro přívod i odvod vzduchu z a ven domu a pro rozvody po objektu, u teplovzdušného vytápění pro přívod do a ven z objektu a pro odtahové a cirkulační trasy po objektu. Rozvody je možné umístit do SDK podhledů, nebo zákrytů, nebo konstrukčních dutinách.

Trasy rozvodů jsou tvořeny z hladkých rovných trub z pozinkovaného plechu, spojovaných plechovými pozinkovanými tvarovkami a odbočkami, ukončení je pomocí přívodních nebo odsávacích prvků – mřížek, žaluzií, dýz a talířových ventilů.

Hlavní výhody:

 • Přesnost rozvodů
 • Těsnost a mechanická odolnost
 • bezproblémové čištění
 • možnost provedení tepelné izolace dle potřeby
 • jednodušší koordinace se stavební částí realizace domu

Některé nevýhody

 • nutnost vytváření zákrytů a podhledů
 • větší nárok na montáž – kotvení pod stropem apod.

II. Kruhový podstropní rozvod – OHEBNÉ HADICE TYPU FLEX

Tento typ rozvodů je hojně využívány pro veškeré aplikace řízeného větrání i teplovzdušného vytápění. Použití je možné jak pro hlavní rozvody, tak pro napojení na koncové prvky VZT rozvodu. Rozvody je možné umístit do SDK podhledů, nebo v konstrukčních dutinách. Hadice jsou dodávány ve staženém stavu. Před instalací je nutné jejich roztáhnutí na montážní délku.

Rozdělení nebo odbočení rozvodu se provádí pomocí standardních kruhových tvarovek, směrové změny do 45° je možné provádět bez použití tvarovek, pouze zahnutím rozvodu. Pro větší směrové směny doporučujeme použití kruhových tvarovek.

Hlavní výhody:

 • Rychlost a snadnost montáže bez nutnosti používání kolen pro malé změny směru
 • Přizpůsobivost montážní situaci
 • Nízké pořizovací náklady v porovnání s ostatními typy rozvodů

Některé nevýhody

 • Nemožnost jakéhokoliv čištění
 • nutnost vytváření zákrytů a podhledů
 • viditelné trasy nejsou pohledově estetické

III. PLOCHÝ, OBDELNÍKOVÝ ROZVOD – podlahový

Tento typ rozvodů se obvykle používá pro přívod vzduchu do místností v systémech řízeného větrání nebo teplovzdušného vytápění. Vychází z centrální rozdělovací komory hvězdicově do všech obytných místností konkrétního podlaží. Výškově je navržen tak, aby jej bylo možné umístit do běžných tepelných a protikročejových izolací skladeb podlah. Není tak nutné pro tyto trasy vytvářet žádné podhledy, neomezují dispozici objektu. K dispozici jsou všechny potřebné komponenty přechodů, napojení a ukončení jak pro jiné rozvody (např. GP nebo pružné), tak pro koncové distribuční elementy – podlahové mřížky, ventily, dýzy. Je možné zvolit z dvou ucelených rozměrových řad.

 • Pro řízené větrání 160 × 40 mm
 • Pro teplovzdušné vytápění 200 × 50 mm

Hlavní výhody:

 • Rychlost a snadnost montáže spojováním na spojky při položení na podlaze
 • Integrace do podlahových konstrukcí bez omezení dispozic
 • Snadná možnost čištění a kontroly těchto rozvodů

Některé nevýhody

 • Udává se nutnost koordinace se stavbou při provádění podlahových izolací

IV. PLOCHÝ, OBDELNÍKOVÝ ROZVOD – podstropní

Tento typ rozvodů se obvykle používá pro přívod vzduchu do místností v systémech řízeného větrání v objektech, kde je minimální výška sníženého podhledu – tedy hlavně v přízemních domech. Využívá se nízké výšky kanálů, kdy je nožné křížení s vedením elektroinstalace podejitím elektro pod kanálem v prostoru sádrokartonových nosných profilů. Rozvod vychází z centrální rozdělovací komory hvězdicově do všech obytných místností konkrétního podlaží s ukončením přechodovou nízkou tvarovkou na talířový ventil. Není tak nutné pro tyto trasy vytvářet žádné další snížení nad obvyklý rámec. K dispozici jsou všechny potřebné komponenty přechodů, napojení a ukončení jak pro jiné rozvody (např. GP nebo pružné), tak pro koncové distribuční elementy – ventily, dýzy, vč. řešení kotvení rozvodu pod strop. Je možné zvolit z dvou ucelených rozměrových řad.

 • 160 × 40 mm
 • 200 × 50 mm

Hlavní výhody:

 • Nejsou zvýšené požadavky na snižování podhledů
 • Rychlost a snadnost montáže spojováním na spojky, systémové profily pro zavěšení pod strop
 • Snadná možnost čištění a kontroly těchto rozvodů

Některé nevýhody

 • Nutná koordinace s prováděním sádrokartonových podhledů a vedením elektro
 • Při rozvodech vzduchu pro chlazení nebo dotápění nutno tepelně izolovat

V. PRUŽNÝ PLASTOVÝ ROZVOD ATREA GP

Tento typ rozvodů je vhodný pro systémy řízené větrání. Díky svému profilu DN 90/70 je plně kompatibilní v propojení na všechny ostatní rozvody ATREA – je tedy možné jej použít i jako doplněk jiných systémů rozvodů. Je vhodný pro realizace objektů se sníženými podhledy, nebo pro rekonstrukce rodinných a panelových domů. Svojí mechanickou odolností snese náročnější instalaci jak do dutin konstrukcí, tak snížených podhledů nebo zabudování do příček. Používá se pro přívod i odtah vzduchu s omezením max. 50 m3/hod vzduchu na jednu trasu – to je cca 1,7× více, než podobné typy rozvodů jiných dodavatelů.

Hlavní výhody:

 • Mechanická odolnost materiálu
 • Antistatická a antibakteriální úprava vnitřního povrchu
 • Čitelnost a kontrola provedení
 • Snadná možnost čištění
 • Kompatibilní přechodem D 100 mm na jiné rozvody ATREA
 • Jednoduché spojování tras

Některé nevýhody

 • Při montáži delších úseků nutná účast více osob pro protažení rozvodů
 • Montáž vhodné provádět při vyšších teplotách – v mrazech je materiál velmi tuhý