Volba vhodné jednotky

Společnost ATREA vyrábí celou řadu větracích jednotek s rekuperací tepla. Níže uvedený přehled zahrnuje pouze jednotky vhodné pro řízené větrání nízkoenergetických a pasivních rodinných domů a samostatných bytů. K dispozici je několik variant regulace, umožňující ovládání zařízení od ručního až pro přístup přes web (viz REGULACE).

Jednotky mohou být volitelně vybaveny integrovanými nebo externími dohřívači vzduchu, zvyšující teplotu přiváděného vzduchu po rekuperaci do objektu, mohou být také vybaveny elektrickými předehřívači, zajišťující doplňkovou protimrazovou ochranu (viz REKUPERACE).


Volba typu větrací jednotky s rekuperací tepla

Dimenzace výměníku cirkulačních jednotek
DUPLEX Modifikace
ohřívač E
Modifikace
ohřívač T
Modifikace
chlazení CHW.3
Modifikace
chlazení CHW.5
Modifikace
chlazení CHF.3
tw = +12 °C tw = +7 °C tw = +12 °C tw = +7 °C
DUPLEX RA5 4,6 kW 4,2 kW 3,0 kW 4,5 kW 3,2 kW 4,9 kW 3,0 kW
DUPLEX RB5 3,7 kW 3,4 kW 2,9 kW 4,1 kW 3,1 kW 4,7 kW 3,0 kW
DUPLEX RK5 5,6 kW 6,2 kW 3,8 kW 5,5 kW 5,1 kW 7,2 kW 5,0 kW


Volba typu větrací jednotky s rekuperací tepla