Teplovzdušné vytápění, větrání a chlazení

Nejkomfortnější systém, založený na vzduchotechnických jednotkách s cirkulací. Vnitřní cirkulací vzduchu zajišťuje vytápění, chlazení nebo rozvod tepla od krbu po obytných místnostech. Topení je tak zajištěno bez nutnosti větrání. Nasávání vnitřního vzduchu je z nejvyššího místa objektu a od krbu, po filtraci a dohřevu nebo dochlazení je podlahovým rozvodem přiváděn do obytných místností. Při požadavku na větrání je vzduch odsáván z koupelen, WC a kuchyní a po rekuperaci odváděn ven z objektu. Přívodní čerstvý je po předehřátí v rekuperačním výměníku smíchán se vzduchem cirkulačním, filtrován a po dohřevu nebo ochlazení přiveden do obytných místností. Díky cirkulaci je pro obyvatele využíván celý vzduchový objem objektu, čímž se dále snižuje okamžitý požadavek na výkony větrání. Není potřeba další doplňková otopná soustava, pouze do koupelen se instalují pro zvýšení teploty nezávislé otopné plochy, obvykle otopné žebříky.

Vzduchotechnické jednotky si teplo nebo chlad nepřipraví, je proto nutné připojení na zdroje tepla (integrované elektrické ohřívače, elektrické nebo plynové kotle, akumulační zásobníky, tepelná čerpadla) a zdroje chladu (tepelná čerpadla vzduch – vzduch, vzduch – voda a země – voda). Při připojení na systémy tepelných čerpadel je možné zajistit i částečné vytápění domu, které je díky vlastnostem TČ nákladově nižší než např. přímou elektřinou. Volba vlastního zařízení se provádí dle konkrétních parametrů objektu.

Varianty tepelných čerpadel pro chlazení

Při přímém napojení na výparník ve vzduchotechnické jednotce se systém TČ vzduch – vzduch. Energie se odebírá venkovnímu vzduchu a předává se vzduchu vnitřnímu. Umožňuje chlazení a částečné temperování. Nejnižší pořizovací náklady.

Pokud je energie odebírána z venkovního vzduchu a dodávána do vody, ať již pro topení a ohřev TV a chlazení, jedná se o variantu TČ vzduch – voda. Ve vzduchotechnické jednotce je osazen vodní chladič. Propojení umožňuje topení, ohřev TV a chlazení. Vyšší pořizovací náklady, díky zajištění ohřevu TV snížení provozních nákladů.

Pokud odebíráme energii ze země, např. z plošného kolektoru, a ukládáme ji do vody, jedná se o TČ země – voda. Chlazení je nejméně ekonomicky nákladné díky přímému přívodu nemrznoucí kapaliny ze země do chladiče vzduchotechnické jednotky. Pořizovací náklady nejvyšší z těchto variant, provozně nejvýhodnější.

Teplovzdušné vytápění, větrání a chlazení

[PDF] Marketingový katalog DUPLEX R5 [PDF] Technický list DUPLEX R5 [PDF] Stavební připravenost elektro [PDF] Stavební připravenost ÚT
[IMG] Energetické štítky


Integrace vzduchotechnických jednotek a tepelných čerpadel – jednotky DUPLEX ALFA a KAPPA

Pro zrychlení montáže a potlačení případných nepřesností na stavbě při propojování všech systémů mezi sebou a také pro zmenšení nutné zastavovací plochy jsou připraveny integrované kompaktní jednotky, kdy přímo z výroby je provedené propojení vzduchotechniky, tepelného čerpadla a také potřebných topenářských sestav. Na stavbu se tak dodá skříň velikosti „velké lednice“, na kterou se připojí rozvody domu. Nikdo na stavbě nedokáže instalace na menší prostor, než v odzkoušeném a sériově vyráběném zařízení. Vyšší pořizovací cena je jen zdánlivá – odpadá část dodávek materiálu a montáže na stavbě – jistota propojení a vzhled je bonus navíc. Blizší informace viz katalogový list DUPLEX ALFA a KAPPA.

Kompaktní vzduchotechnické jednotky DUPLEX ALFA a KAPPA