Teplovzdušné vytápění, větrání a chlazení

Nejkomfortnější systém, založený na vzduchotechnických jednotkách s cirkulací. Vnitřní cirkulací vzduchu zajišťuje vytápění, chlazení nebo rozvod tepla od krbu po obytných místnostech. Topení je tak zajištěno bez nutnosti větrání. Nasávání vnitřního vzduchu je z nejvyššího místa objektu a od krbu, po filtraci a dohřevu nebo dochlazení je podlahovým rozvodem přiváděn do obytných místností. Při požadavku na větrání je vzduch odsáván z koupelen, WC a kuchyní a po rekuperaci odváděn ven z objektu. Přívodní čerstvý je po předehřátí v rekuperačním výměníku smíchán se vzduchem cirkulačním, filtrován a po dohřevu nebo ochlazení přiveden do obytných místností. Díky cirkulaci je pro obyvatele využíván celý vzduchový objem objektu, čímž se dále snižuje okamžitý požadavek na výkony větrání. Není potřeba další doplňková otopná soustava, pouze do koupelen se instalují pro zvýšení teploty nezávislé otopné plochy, obvykle otopné žebříky.

Vzduchotechnické jednotky si teplo nebo chlad nepřipraví, je proto nutné připojení na zdroje tepla (integrované elektrické ohřívače, elektrické nebo plynové kotle, akumulační zásobníky, tepelná čerpadla) a zdroje chladu (tepelná čerpadla vzduch – vzduch, vzduch – voda a země – voda). Při připojení na systémy tepelných čerpadel je možné zajistit i částečné vytápění domu, které je díky vlastnostem TČ nákladově nižší než např. přímou elektřinou. Volba vlastního zařízení se provádí dle konkrétních parametrů objektu.

Varianty tepelných čerpadel pro chlazení

Při přímém napojení na výparník ve vzduchotechnické jednotce se systém TČ vzduch – vzduch. Energie se odebírá venkovnímu vzduchu a předává se vzduchu vnitřnímu. Umožňuje chlazení a částečné temperování. Nejnižší pořizovací náklady.

Pokud je energie odebírána z venkovního vzduchu a dodávána do vody, ať již pro topení a ohřev TV a chlazení, jedná se o variantu TČ vzduch – voda. Ve vzduchotechnické jednotce je osazen vodní chladič. Propojení umožňuje topení, ohřev TV a chlazení. Vyšší pořizovací náklady, díky zajištění ohřevu TV snížení provozních nákladů.

Pokud odebíráme energii ze země, např. z plošného kolektoru, a ukládáme ji do vody, jedná se o TČ země – voda. Chlazení je nejméně ekonomicky nákladné díky přímému přívodu nemrznoucí kapaliny ze země do chladiče vzduchotechnické jednotky. Pořizovací náklady nejvyšší z těchto variant, provozně nejvýhodnější.