Jaký systém zvolit?

Jaký systém zvolit?

Požadavek

Řešení

Řízené větrání s rekuperací tepla, vytápění otopnými tělesy, podlahovým vytápěním, přímotopy apod.

Systém řízeného rovnotlakého větrání s rekuperací s použitím vzduchotechnických větracích jednotek DUPLEX EASY, DUPLEX EC5 nebo DUPLEX ECV5.
Možnost dohřevu přiváděného vzduchu zvyšující uživatelský komfort.
Systém je nutné doplnit o samostatnou otopnou soustavu (otopná tělesa, podlahové vytápění…).

Řízené větrání s rekuperací tepla s možností letního chlazení, nebo cirkulace tepla od krbu, vytápění otopnými tělesy, podlahovým vytápěním, přímotopy apod.

Systém řízeného větrání s rekuperací s použitím větracích jednotek s cirkulací DUPLEX R5, která je propojená s tepelným čerpadlem vzduch – vzduch, nebo jiným zdrojem chladu.
Systém je nutné doplnit o samostatnou otopnou soustavu (otopná tělesa, podlahové vytápění…).

Řízené větrání s rekuperací tepla a vytápění zajistit pouze systémem vzduchotechniky.

Systém řízeného větrání s rekuperací s použitím větracích jednotek s cirkulací DUPLEX R5, připojených na zdroj tepla. Systém je schopen zajistit řízené větrání celého objektu a díky cirkulaci s dohřevem vzduchu také splnit požadavky na vytápění obytných místností. Pro komfort jsou v koupelnách otopné plochy nezávislé na vzduchotechnickém systému.

Řízené větrání s rekuperací tepla a vytápění zajistit pouze systémem vzduchotechniky. V letním období možnost chlazení objektu, popř. snížení provozních nákladů na vytápění, nebo i na přípravu teplé vody (TV).

Systém teplovzdušného vytápění s použitím větracích jednotek s cirkulací DUPLEX R5. Systém je schopen zajistit řízené větrání celého objektu a díky cirkulaci s dohřevem vzduchu také splnit požadavky na vytápění obytných místností. Pro komfort jsou v koupelnách otopné plochy nezávislé na vzduchotechnickém systému.
Pro letní chlazení je nutné vzduchotechnické jednotky připojit na zdroj chladu, nejčastěji tepelné čerpadlo. Možno volit mezi tepelnými čerpadly systému, vzduch – vzduch (topení + chlazení) nebo vzduch – voda a země – voda (chlazení, topení a příprava TV).