Licenční ujednání návrhového programu

ATREA s.r.o. - Licenční ujednání návrhového programu
Tento software je poskytován držiteli autorských práv s následujícím licenčním ujednáním. Získáním, používáním nebo kopírováním tohoto softwaru souhlasíte, že jste si toto licenční ujednání přečetl(a), porozuměl(a) mu a budete dodržovat následující podmínky:
  • Protože je licence k používání tohoto softwaru zdarma, nejsou poskytovány žádné záruky. Držitelé autorských práv a/nebo další strany poskytují tento software "jak je" ("jak stojí a leží"), bez záruk jakéhokoliv druhu, včetně záruk prodejnosti či použitelnosti pro jistý konkrétní účel. Veškerý risk týkající se kvality či funkčnosti tohoto softwaru je na vás. Pokud by se ukázalo, že je tento software vadný, přebíráte veškerou odpovědnost za všechny škody a s nimi spojený servis.
  • V žádném případě nebudou držitelé autorských práv a další strany poskytující tento software, jak je povoleno výše, zodpovědné za vzniklé škody, včetně obyčejných, speciálních, náhodných nebo následných škod vzniklých použitím nebo nemožností použít tento software (včetně ztráty dat nebo jejich neadekvátního použití nebo ztráty způsobené vámi nebo třetí stranou nebo chybou tohoto softwaru při kooperaci s jinými programy), a to dokonce i tehdy, pokud druhá strana upozornila na možnost takových škod.