Decentrální systém

V každém bytě je umístěna malá větrací jednotka, zajišťující řízené rovnotlaké větrání s rekuperací tepla. Umístěná je obvykle pod stropem WC, odkud je přívodní čerstvý vzduch veden obvykle podstropním rozvodem do obytných místností pomocí dýz s dalekým dosahem. Odtah vzduchu je z koupelen, WC a kuchyně. Přívod a odvod venkovního vzduchu se řeší dle situace – zda se jedná o realizaci 1 bytu nebo skupiny bytů a s přihlédnutím např. na požární požadavky. Pokud je řešen společnou vnitřní přívodní šachtou, je nutná tepelná izolace obou těchto šachet.

Provozně je VZT jednotka plně na uživateli – nastavení výkonu větrání, výměna filtru a platba provozu jednotky.

Instalace je možná i v rámci pouze jednoho bytu v objektu s přihlédnutím na případná technická omezení.