Centrální systém

Pro skupinu bytů je zvolena společná vzduchotechnická jednotka, která na základě požadavku větrání jednotlivých bytů upravuje svůj výkon větrání. V centrální jednotce probíhá filtrace přívodního vzduchu, případný dohřev, zařízení je plně pod kontrolou správcovské firmy, vč. pravidelné výměny filtrů. Toto zařízení může být umístěno v suterénu nebo na střeše objektu. Odtud je k bytům veden přívodní a odvodní vzduch společnými šachtami uvnitř domu, které díky teplotě vzduchu není nutné výrazně tepelně izolovat

V každém bytě, dle velikosti např. 8–20, je osazen regulační bytový box, který řídí větrání v dané bytové jednotce dle požadavku uživatele nezávisle na ostatních bytech. Tento bytový box je komunikačně propojen s centrální VZT jednotkou pro optimalizaci celkového výkonu větrání, zajišťující zároveň rovnotlaké větrání konkrétního bytu. Přívodní čerstvý vzduch od bytového boxu je veden obvykle podstropním rozvodem do obytných místností pomocí dýz s dalekým dosahem.

Instalace je možná pouze pro všechny byty v objektu nebo na společných šachtách. Vhodné i pro revitalizace panelových domů.