Správny návrh vzduchotechnických (VZT) systémov občianskych a priemyselných stavieb

Protože jde o širokou škálu provozů, lze konstatovat pouze několik obecných zásad: vzduchotechnické systémy se navrhují s ohledem na osoby, na technologie a produkci škodlivin v daném prostoru. Dávka čerstvého vzduchu na osobu závisí na druhu provozu a vztahu k provozu (zákazník nebo zaměstnanec apod.), teplotě prostoru, fyzické aktivitě osob atd. Tyto dávky jsou stanoveny legislativně (vyhlášky, nařízení vlády, normy atd.). Pokud vzduchotechnický systém také vytápí či chladí, o množství přiváděného vzduchu rozhoduje nejen dávka čerstvého vzduchu, ale i množství vzduchu potřebného pro přenos topného resp. chladicího výkonu.
Vzhledem k množství variant provozů, možných technických řešení a související legislativy doporučujeme v přípravné fázi kontaktovat projektanta a konzultovat možná řešení s ním. Nejzákladnější kritéria návrhu vybraných provozů a kontakty na projekční firmy naleznete na našich stránkách.

Obecné výhody kompaktních vzduchotechnických jednotek fy ATREA s.r.o.

  • Kompaktnost – minimální prostorové nároky při instalaci; úspora investičních nákladů (odpadá potřeba technické místnosti pro vzduchotechniku)
  • Nízká hmotnost – nezatěžuje stavební konstrukci
  • Vysoká účinnost rekuperace a nízký příkon ventilátorů – nízké provozní náklady, krátká doba návratnosti investice do systému VT s rekuperací
  • Systém MaR – ke vzduchotechnickým jednotkám nabízíme několik typů regulačních systémů dle požadovaných funkcí a komfortu obsluhy od nejjednodušší dvouotáčkové regulace po plně automatizovaný systém s plynulým řízením chodu dle okamžité potřeby (např. čidla oxidu uhličitého nebo relativní vlhkosti) s řízením či monitorováním např. přes internet
  • Jednoduchá instalace – díky minimálním rozměrům a váze je montáž kompaktních VZT jednotek relativně snadná; další usnadnění představuje osazená a v závodě vyzkoušená regulace, takže jednotku na místě stačí zapojit, zprovoznit a ihned začít provozovat
  • Příslušenství – ke vzduchotechnickým jednotkám dodáváme rozmanitý sortiment příslušenství (např. elektrické a vodní potrubní ohřívače, regulační hydraulické uzly, příslušenství přímých chladičů atd.)