Slovník pojmů

Univerzální větrací jednotka s rekuperací tepla

Zařízení určené pro nucené větrání se zpětným získáváním tepla. Standardně obsahuje minimálně ventilátor přiváděného a odváděného vzduchu, rekuperační výměník, filtry přiváděného a odváděného vzduchu. Další komponenty bývají volitelným příslušenstvím (např. ohřívač, chladič, by-passová a cirkulační klapka, systém měření a regulace atd.).

Vnitřní větrací jednotka

Větrací jednotka se standardním opláštěním určená pro instalaci do vnitřního prostředí, tedy do suchého, v zimním období temperovaného (nezámrzného) prostoru.

Nástřešní větrací jednotka

Větrací jednotka s opláštěním odolným venkovním podmínkám určená pro instalaci do venkovního prostředí resp. přímo na střechu objektu. I přes standardně zahrnuté konstrukční úpravy je dle výbavy třeba zajistit dodatečné ochrany (např. protimrazové ošetření provozní kapaliny vodních ohřívačů a chladičů).

Větrání (ventilace)

Obecně je to výměna vzduchu v interiéru – čerstvým venkovním vzduchem se nahradí znehodnocený vnitřní vzduch. Větrání může být přirozené (např. otevřeným oknem) nebo nucené (např. vzduchotechnickou jednotkou). V případě nuceného větrání je obvyklé používat větrání s rekuperací tepla (větrací jednotka je vybavena systémem zpětného získávání tepla).

Hygienické provedení větrací jednotky

Při návrhu, výrobě, uskladnění, transportu a uvedení do provozu jsou dodrženy požadavku německého institutu pro hygienu vzduchotechnických zařízení ILH Berlín. Klíčové body jsou čistitelnost a možnost inspekce zařízení, použití kovových případně certifikovaných nekovových materiálů, odtok kondenzátu, neulpívání nečistot atd. Zařízení je posuzováno dle evropských norem a německých směrnic (zejm. VDI 6022). Splnění požadovaných parametrů je potvrzeno vydáním certifikátu.

By-passová klapka

Klapka obtoku rekuperátoru. Standardně jsou rekuperační jednotky DUPLEX vybaveny obtokem rekuperátoru, by-passová klapka je volitelné příslušenství. Klapka je využitelná např. pro noční předchlazování budovy venkovním vzduchem v letním období nebo chlazení budovy v přechodném období. Tímto dochází k úspoře provozních nákladů.

Cirkulační klapka

Cirkulační nebo též směšovací klapka slouží ke smíšení venkovního a odsávaného (oběhového) vzduchu. Tím, že snížíme množství venkovního vzduchu, snížíme i potřebu chladicího nebo topného výkonu, tedy šetří se provozní náklady. Upozornění – oběhový vzduch nelze libovolně použít v jakékoliv aplikaci; možnost použití musí posoudit odborník.

Rekuperace tepla

Též zpětné získávání tepla. Je to děj, při němž se přiváděný vzduch do budovy předehřívá teplým odpadním vzduchem.

Dodávka jednotky vcelku / v dílech / v blocích

Větrací jednotky DUPLEX jsou zpravidla kompaktní agregáty dodávané vcelku. Některé typy se dodávají v blocích, jednotlivé bloky montážní firma na místě sestaví, čímž vznikne funkční zařízení. Pokud např. transportní trasa nedovoluje jednotku dopravit na místo instalace vcelku, lze jednotku dodat „v dílech“ a smontovat ji až na místě instalace. Sestavení jednotky z dílů provádí výhradně servisní technici fy ATREA s.r.o.

Křížový rekuperační výměník

Standardní deskový rekuperační výměník se základní účinností rekuperace cca 50 až 65 %.

Protiproudý rekuperační výměník

Deskový rekuperační výměník s vysokou účinností rekuperace. Díky protiproudé části dosahuje základní účinnost rekuperace i více než 90 %.

Dávka čerstvého vzduchu na osobu

Množství přiváděného větracího vzduchu v m3 za hodinu na osobu.

EC ventilátory

Ventilátory s tzv. „EC motory“, což jsou elektronicky komutované (EC) motory s vnějším rotorem motoru („external rotor motor“; osa motoru je stabilní, rotuje vnější plášť motoru). Výhodou těchto ventilátorů je tichý chod, snadná regulovatelnost a zejména vysoká účinnost (až 90 %) a tím nízký příkon.

Způsoby regulace ventilátorů

Ventilátory ve větracích jednotkách DUPLEX lze regulovat několika způsoby. Pro většinu se standardně používá napěťová regulace otáček (asynchronní motory). Některé typy jsou regulovatelné pouze frekvenčními měniči. EC ventilátory jsou standardně řízeny signálem 0 – 10 V.