Decentrální systém

Univerzální větrací jednotky

Systém je založen na menších, dislokovaných větracích jednotkách, které jsou určeny pro větrání pouze jednoho prostoru. Instalace dané budovy se pak skládá z většího počtu jednotek (počet větraných prostorů = počet větracích jednotek).

Jednotky decentrálního větrání můžeme rozdělit do dvou základních skupin podle umístění samotného zařízení. V prvním případě je možné jednotku umístit mimo větranou místnost s možností řešení útlumu hluku v potrubí a eliminaci hluku do prostoru, jsou vhodným typem např. DUPLEX EC5 / ECV5 a DUPLEX Multi. V druhém případě je zařízení osazeno přímo do větrané místnosti, kdy musí splnit požadované limity na max. akustické zatížení prostoru, kdy vhodným typem je DUPLEX Inter.

Jednotky mohou být dle požadavku vybaveny předehřevem, dohřevem nebo chladičem (pouze vybrané typy) přiváděného vzduchu, uzavíracími klapkami a obtokem rekuperátoru (by-pass). Jednotky jsou nabízeny v různých konfiguracích pro snadnou montáž, pouze ve vnitřním provedení.