TČ vzduch – voda

TČ vzduch – voda

Tepelná čerpadla vzduch – voda jsou určena pro instalaci v objektech, kde není možnost vybudovat zemní plošný kolektor, případně mají vyšší tepelnou ztrátu. Tepelné čerpadlo vzduch – voda získává energii z venkovního okolního vzduchu a předává jí do topné vody na sekundární straně. Velkou výhodou je možnost celoročního provozu. V zimním období pracují TČ až do venkovní teploty -15 °C, vysokoteplotní typy HP dokonce až do -20 °C, v letním období při ohřevu TV výrazně stoupá topný faktor COP. V případě nedostatku tepla z TČ spíná dodávaná regulace záložní el. spirály v zásobníku IZT nebo bivalentní jiný zdroj. Regulace RG23 dodávaná jako součást tepelných čerpadel řady TCV SET a TCV 4.8 umožňuje také řízení dalších případných zdrojů tepla (solární systém, krbová kamna) a ekvitermní řízení směšovaného topného okruhu.

Tepelná čerpadla vzduch – voda řady ATREA TCV je možné kombinovat s jakoukoliv nízkoteplotní topnou soustavu (VZT jednotka DUPLEX R5, podlahové, stěnové nebo stropní topení, velkoplošné radiátory nebo fancoily), v případě typu umožňujícího chlazení je vhodná VZT jednotka DUPLEX R5 nebo systém s fancoily.

Kompresor a ventilátor venkovní kondenzační jednotky je vybaven řízením otáček (inverterová technologie), proto za každých okolností pracuje s minimálním možným příkonem a hlukem. Řídicí systém zajišťuje automatické odtávání výparníku.

Všechna tepelná čerpadla vzduch – voda řady TCV jsou v tzv. splitovém provedení (oddělená venkovní kondenzační jednotka a vnitřní hydraulický modul). TČ vzduch – voda jsou dodávána v několika řadách:

 • TCV 4.8 – řada s výkonem 4,8 kW určená pro novostavby nízkoenergetických a energeticky pasivních domů. Dále se řad dělí dle typu hydraulického modulu:
  • HM T – základní typ pouze pro vytápění
  • HM T2 – typ pouze pro vytápění doplněný na výstupu o přepínací ventil, který umožňuje např. přepínání nabíjení IZT nebo bazénu
  • HM TC – ve spojení s chladicím systémem (VZT jednotka DUPLEX R5 nebo fancoily) je kromě vytápění k dispozici i režim chlazení
  • HM TCI –na rozdíl od modulu HM TC obsahuje navíc topenářské sestavy pro směšovaný okruh případně solární systém. Díky osazení těchto komponent již z výroby se zjednoduší instalace na stavbě a vzhled technické místnosti.
 • TCV SET / EKO – řada tepelných čerpadel vzduch – voda s výkonem 6,3 až 16 kW určených pro napojení na multivalentní zásobník tepla IZT (TCV SET) nebo přímé napojení na topný systém (TCV EKO). Díky vyšším výkonům je tato řada vhodná i pro rekonstruované objekty, zejména pak vysokoteplotní varianty 11,2 až 16 kW HP.
TČ vzduch – voda TČ vzduch – voda [YTB]Katalog tepelných čerpadel [PDF] Návod k TCV 4.8 [PDF] Návod k TCV EKO [PDF] Zapojení ÚT pro IZT
[IMG] Energetické štítky


Tepelná čerpadla pracují dle typu ve dvou základních režimech:

 • režim vytápění – v tomto režimu se odebírá nízkopotenciální teplo z okolního vzduchu a předává se jako vysokopotenciální do topné vody na sekundární straně. Tento režim je k dispozici u všech typů tepelných čerpadel vzduch – voda.
 • režim chlazení – při režimu chlazení je tepelné čerpadlo v reverzním chodu a v hydraulickém modulu je připravována chladicí voda pro chladič v jednotce DUPLEX nebo fancoily. Režim chlazení je k dispozici pouze u tepelných čerpadel TCV 4.8 s hydraulickými moduly HM TC, TCI.