Jak správně navrhnout systém pro velkokuchyně

Lokální nebo celoplošný systém?
Jaké provedení digestoří nebo větracích a klimatizačních stropů?

Volíme podle typu a velikosti kuchyně, rozmístění spotřebičů a výše investice. V případě otevřených kuchyní nezapomínejme na design a architekturu.

V zásadě existují dvě základní možnosti, jak řešit větrání kuchyní:

Lokální systémy – odpadní vzduch je odsáván digestořemi přímo nad jednotlivými spotřebiči nebo varnými bloky

Digestoře se přednostně navrhují pro malé a střední kuchyně s výrazně soustředěnou dispozicí spotřebičů do varných bloků. Dle polohy se volí buď digestoře v nástěnném nebo středovém (centrálním) uspořádání. Tato koncepce však neumožňuje dispoziční změny spotřebičů. Je nutné správně stanovit rozměr digestoře s dostatečnými přesahy. Výhodou tohoto řešení jsou především nižší pořizovací náklady a kratší dráha pohybu tukových aerosolů vzduchem. Za nevýhodu se dá považovat nebezpečí úniku odpadního vzduchu do prostoru kuchyně a usazování nečistot na vodorovných plochách.
Všechny typy digestoří se zásadně vyrábí v nerez provedení a musí zajišťovat odloučení tukových částic ve vestavěných tukových filtrech a osvětlení pracovní plochy pod digestoří vestavěným zářivkovým osvětlením s dostatečnou teplotní odolností.

Celoplošné systémy – odpadní vzduch je odváděn celoplošně větracími a klimatizačními stropy otevřeného nebo uzavřeného provedení

Větrací a klimatizační stropy se v dnešní době používají ve všech typech a velikostech kuchyní. Jedním z důvodů je velmi zajímavá cena, která je v porovnání se systémem s digestořemi velmi podobná. Zákazníci proto volí čím dál častěji variantu celoplošného odsávání.

Obecné výhody celoplošných stropů:

  • vynikající vzhled v interiéru kuchyní
  • univerzální řešení při změně dispozice technologie kuchyně
  • bezproblémový záchyt nárazových množství par
  • uzavřené provedení – odpadní vzduch se odvádí z prostoru kuchyně přes tukové filtry do uzavřených odsávacích vzduchovodů. Výhodou tohoto řešení je dokonalé oddělení povrchu stavebních konstrukcí v uzavřeném meziprostoru odsávaného vzduchu z prostoru kuchyně, a tím vyloučení znečištění a případných plísní.