Ecodesign

Informace dle Přílohy V NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1253/2014.

Požadavky na informace o větracích jednotkách pro jiné než obytné budovy dle čl. 4 odst. 2.


Instrukce k demontáži komponent jednotek DUPLEX nRVU.

Instrukce k demontáži ventilátorů jednotek DUPLEX.

Požadavky na informace o větracích jednotkách pro obytné budovy dle čl. 4 odst. 1.


Instrukce k demontáži komponent jednotek DUPLEX RVU.

Informační list k jednotkám DUPLEX RVU.
Information according to ANNEX V of COMMISSION REGULATION (EU) No 1253/2014.

Information requirements for NRVUs as referred to in Article 4 (2).


Disassembly instructions for DUPLEX nRVU units.

Disassembly instructions for DUPLEX units' ventilators.

Information requirements for RVUs as referred to in Article 4 (1).


Disassembly instructions for DUPLEX RVU units.

Product fiche DUPLEX RVU units.