Často kladené otázky

Vetracie a klimatizačné stropy

Co přesně znamená Vámi zmiňovaný „uzavřený systém“?

Jedná se o uzavřený systém stropu splňující ty nejpřísnější hygienické požadavky. Veškeré spojení jednotlivých částí jsou vzduchotěsné. Celý systém pak tvoří vzduchotěsnou clonu, která chrání veškeré povrchy nad větracím stropem. Totéž se týká osvětlovací soustavy a vedení ostatních inženýrských sítí.  Jedním z hlavních důvodů použití uzavřeného systému stropu je u rekonstrukcí ochrana narušené stropní konstrukce vlivem působení tepla a nadměrné vlhkosti, což bylo způsobeno původním nevyhovujícím systémem VZT.

Díky použití excentrických zámků v makrolonovém podhledu jsou veškeré části meziprostoru přístupné během okamžiku. V dnešní době používá „uzavřený systém“ většina výrobců v Evropě.

Jaká je zkušenost s použitím transparentních obloukových podhledů v kuchyních?

Tyto podhledy jsou vyrobeny z polykarbonátových desek tloušťky 6 mm. Díky zcela hladkému povrchu se prakticky vůbec neznečišťují. Povrchová úprava „no-drop“ zabraňuje zároveň tvorbě kapek kondenzátu a jeho skapávání. Čištění makrolonových podhledů se provádí dle míry znečištění v periodě jednoho až dvou let, a to bez nutnosti použití zvedacích či jiných zařízení.

Z hlediska požární odolnosti patří použitý materiál do třídy C1 – těžce hořlavé. V praxi to znamená, že v případě požáru je míra ohrožení stejná jako při použití jiných stavebních materiálů včetně nerezového plechu.

Jakým způsobem je řešena distribuce čerstvého vzduchu?

Čerstvý vzduch je přiváděn pomocí uzavřených vzduchovodů, jejichž rozměr se stanovuje na základě vzduchového množství a rychlosti proudění. V případě vysokých výměn je do nitra uzavřeného vzduchovodu osazena textilní vyústka s mikroperforací. Díky uzavřenému prostoru nedochází ke znečišťování povrchu textilní výústky ani v případě, že dojde k odstávce či poruše vzduchotechnického systému. Obě řešení distribuce čerstvého vzduchu jsou řešeny tak, aby nepřekročily povolené rychlosti proudění v pobytové oblasti osob.

Je výměna zářivkového osvětlení složitá?

Jednotlivé moduly makrolonového podhledu jsou kotveny pomocí excentrických zámků do boku odsávacích vzduchovodů. V případě výměny trubice v zářivce obsluha uvolní 4 kusy zámků pomocí kličky, která je součástí výbavy stropu. Uvolněný modul se posune nad vedlejší modul, vymění se trubice a poté se modul vrátí zpět na své místo. V žádném případě není nutné žádnou část stropu složitě demontovat a spouštět do prostoru kuchyně. Celá operace trvá několik minut bez nutnosti použití speciálního nářadí.

Jakým způsobem jsou čištěny nerezové plochy větracího stropu?

Veškeré povrchy z nerezového plechu se čistí speciálními čistícími a konzervačními prostředky v periodě 3 až 6 měsíců. Přesná perioda čištění se určuje na základě skutečného provozu a způsobu přípravy jídel. Čištění se provádí z prostoru kuchyně bez nutnosti složité a fyzicky náročné demontáže a následné montáže. 

Je v případě atypického řešení nutná kombinace stropu s digestořemi?

Jenom v České republice bylo vyrobeno a dodáno několik desítek větracích stropů a nebylo nutné kombinovat systém s digestořemi. Vždy se dá najít optimální řešení s použitím standardních prvků odsávacích stropů.

Jaká je cena větracích a klimatizačních stropů?

Cena větracích stropů je kalkulována vždy individuálně. Je závislá na mnoha faktorech jako například plocha, složitost tvaru, průchody sloupů nebo komínů apod.

Každopádně lze konstatovat, že v převážné většině kuchyňských provozů se cena systému s větracím stropem blíží k systému s digestořemi nebo je dokonce totožná.