Dátum: 10.1.2005
Předpokládaná kvalifikace. Elektrotechnické vzdělání, platná odborná způsobilost dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. Absolvování školení v naší firmě, úspěšné absolvováni závěrečného testu. Školení provádíme 1x za dva roky. Termín nového školení březen 2006. Přihlášky na adrese otakar.solc@atrea.cz