Dátum: 10.1.2005
Z hlediska určování prostorů podle působení vnějších vlivů, lze jednotku provozovat v prostoru normálním. To jsou takové, v nichž používání elektrického zařízení je považováno za bezpečné, protože působením vnějších vlivů nedochází ke zvýšení nebezpečí elektrického úrazu. Podrobně ČSN 33 2000-3 Elektrické předpisy, Elektrická zařízení. Část 3: Stanovení základních charakteristik.