Dátum: 10.1.2005
Jednotky DUPLEX s digitální a silovou regulací jsou vybaveny jističi s patřičnou proudovou hodnotou a s charakteristikou D. U jednofázových jednotek je jistič dodáván jako příslušenství v plastové obálce s jednotkou. Montáž jističe se provede do podružného rozvaděče, z kterého je jednotka napájená. U třífázových jednotek je jištění součástí regulačních modulů, které jsou na jednotce.