Dátum: 28.5.2024

Aktuality

Webináře červen 2024

Společnost ATREA s.r.o., sekce Rodinné domy, pro Vás připravila 4 odborná školení, a to formou WEBINÁŘŮ.

Jednotlivé webináře jsou zaměřené dle typu zařízení a jejich určení. Jsou jak pro montážní firmy, tak pro projektanty (nejedná se o servisní školeni).

Účast na webináři je BEZPLATNÁ, pouze s platnou registrací.

Začátek webináře je vždy ve čtvrtek od 9 hodin. Předpokládaná délka 2 hodiny.


WEBINÁŘ ŠKOLNÍ INTERIÉROVÉ REKUPERAČNÍ JEDNOTKY ŘADY DUPLEX Inter
VZDUCHOVÉ MNOŽSTVÍ AŽ 1000 m3/h

Interiérové větrací jednotky s rekuperací tepla jednotky řady DUPLEX Inter jsou určeny pro řízené větrání školních učeben, velkoprostorových kanceláří, provozoven, restaurací, obchodů, všude tam, kde je vyžadována jejich přímá vestavba do vnitřních pobytových prostor s požadovanou minimální hladinou akustického tlaku.

Na webináři Vás seznámíme jak s rekuperačními jednotkami, tak i se zásadami osazení zařízení.

Ve čtvrtek 6.6.2024 od 9 hodin. Předpokládaná délka 2 hodiny.

PŘIHLASTE SE ZDE


WEBINÁŘ REZIDENČNÍ REKUPERAČNÍ JEDNOTKY DUPLEX
VZDUCHOVÉ MNOŽSTVÍ AŽ 500 m3/h

řada DUPLEX Pro, Pro-V, Easy2, Slim

Kompaktní větrací jednotky s rekuperací tepla určené k centrálnímu větrání rodinných domů, bytů nebo menších komerčních prostor. Možná volba z několika úrovní regulace jednotky. Regulace typu CP pohodlně obslouží základní aplikace. Pokročilý typ regulace aMotion umožňuje ovládat jednotku pomocí dotykového ovladače, mobilní aplikace nebo vzdáleně přes internet. Současně nabízí širokou škálu externích vstupů pro řízení výkonu jednotky pomocí čidel kvality vzduchu (CO2, VOC) nebo ovládacích tlačítek z koupelen, WC apod.

Na webináři Vás seznámíme jak s rekuperačními jednotkami, tak i se zásadami osazení zařízení.

Ve čtvrtek 13.6.2024 od 9 hodin. Předpokládaná délka 2 hodiny.

PŘIHLASTE SE ZDE


WEBINÁŘ VYTÁPĚNÍ/CHLAZENÍ REKUPERAČNÍMI JEDNOTKAMI S CIRKULACÍ VZDUCHU
VZDUCHOVÉ MNOŽSTVÍ AŽ 5000 m3/h

řada DUPLEX R5 a RS5

Vnitřní větrací jednotky s rekuperací tepla, které díky unikátnímu řešení cirkulace umožňují plnohodnotné větrání a současně s tím i vnitřní cirkulaci vzduchu. Jednotky jsou vyráběny v několika výkonových verzích v rozsahu:
DUPLEX R5 800/430 až 1400/440 cirkulačního/větracího výkonu a jsou určeny pro větrání, vytápění a chlazení rodinných domů a bytů.
DUPLEX RDH5-L 1200/550 cirkulačního/větracího výkonu a jsou určeny pro větrání, vytápění bazénů rodinných domů.
DUPLEX RS5 1500/700 až 5500/2000 m3/h cirkulačního/větracího výkonu a jsou určeny pro větrání všech typů občanských a bytových staveb, stejně jako pro komerční a průmyslové objekty, kde je kladen důraz nejen na větrání, ale také na vytápění a chlazení.

Na webináři Vás seznámíme jak s rekuperačními jednotkami, tak i s návrhem a zásadami osazení zařízení.

Ve čtvrtek 20.6.2024 od 9 hodin. Předpokládaná délka 2 hodiny.

PŘIHLASTE SE ZDE


WEBINÁŘ ŘÍZENÉ VĚTRÁNÍ S REKUPERACÍ TEPLA BYTOVÝCH DOMŮ

Centrální systém (systém s VAV regulátory) se skládá z jedné centrální větrací jednotky s rekuperací tepla a z VAV regulátorů na ní napojených. Jednotka větrá určitým objemem vzduchu a jednotlivé VAV regulátory mají následně za úkol tento objem vzduchu regulovat podle požadavků jednotlivých bytů. Tyto centrální systémy se používají nejen pro větrání bytových domů, ale také škol, školek, administrativních budov, apod.

Decentrální systém (větrací jednotka pro každý byt) naopak nemá žádnou společnou větrací jednotku se zpětným získáváním tepla, ale pro každý byt je navržena individuální jednotka s příslušným výkonem.

Na webináři Vás seznámíme jak s rekuperačními jednotkami, tak i se zásadami osazení zařízení.

Ve čtvrtek 27.6.2024 od 9 hodin. Předpokládaná délka 2 hodiny.

PŘIHLASTE SE ZDE