Rozhovor s dalším majitelem využívajícím systém ATREA

Dátum: 22.10.2020

Aktuality

Vlastník – Paní L. (Příbram) si v roce 2009 (kolaudace) postavila dvoupodlažní, nepodsklepený dům.
Hlavním zdrojem pro otopnou soustavu je tepelné čerpadlo vzduch – voda napojené na IZT.
Do daného objektu je navržen systém řízeného větrání s rekuperací a vytápění pomocí vzduchotechniky – jednotka typ DUPLEX RB.

Mezi jakými zdroji vytápění jste se rozhodovala? Věděla jste od začátku o možnostech teplovzdušného vytápění a větrání?
Ano, věděla jsem, zvažovala jsem kombinaci s teplovodním podlahovým vytápěním, kdy z původního záměru zůstalo podlahové vytápění pouze ve vstupní hale a koupelně.

Proč jste si nakonec pořídila systém řízeného větrání? Kdo vás na tuto myšlenku přivedl?
Systém teplovzdušného vytápění několik let projektuji a nemám důvod o systému pochybovat, tak jsem jej zvolila i pro vytápění svého domu.

Jaké byly první zkušenosti se systémem řízeného větrání? Je ovládání složité?
Ovládání je jednoduché, celoročně používám režim 3, tzn. cirkulaci s omezením teplotou vzduchu dle nastavení na regulátoru.

Pozn. výrobce: cirkulační jednotky obsahují více režimů. Režim 1 – řízené větrání; režim 2 – cirkulace (vytápění) s větráním; režim 3 – pouze cirkulace (vytápění). V případě režimu 3 je navíc nastaveno periodické provětrávání prostoru (tj. minimální množství vzduchu, kterým se dle nastaveného intervalu do objektu dostává čerstvý vzduch). Je to zejména pro zajištění hygienického minima pro pohyb čerstvého vzduchu a aby nedošlo k tomu, že dům poběží neustále s vnitřním vzduchem.
V případě vyšších požadavků na větrání (typicky – požadavek na odsávání z koupelen nebo z kuchyně) se jednotka automaticky přepne na příslušný režim ("1" nebo "2" - dle nastavení uživatelů), aby zajistila požadované větrání v prostoru bez možnosti cirkulace pachů v domácnosti.

Jak vnímáte přidanou hodnotu řízeného větrání?
Je to příjemné.

Co hlučnost zařízení – budoucí vlastnící mají vyloženě obavy, že kvůli hluku nebudou moci spát nebo je bude obtěžovat. Jaké jsou vaše zkušenosti?
Systém máme umístěn v patře za dveřmi ložnice. Hluk není nijak obtěžující.

Jak jinak byste charakterizovala vlastnosti / charakter řízeného větrání např. lidem, kteří tyto zkušenosti nemají?
Myslím, že už jsem to popsala výše...

Máte systém od roku 2009. Jaké problémy se u systému během let vyskytly? Ev. jak dlouho trval servisní zásah?
Jsme spokojeni. Systém je docela technicky náročný, ale vše běží úplně bez problémů (i v porovnání s ostatními zařízeními a systémy v domě) vlastně perfektně bez sebemenšího zádrhelu od prvního spuštění stále.

Po zkušenostech, které máte – pořídila byste si řízené větrání znovu?
Asi ano. Možná bych více kombinovala s teplovodním podlahovým vytápění, ale to jen z důvodu většího komfortu – teplých nohou.

Pozn. výrobce: systémy teplovzdušného vytápění se u bytů a rodinný domů zpravidla kombinují s několika menšími otopnými tělesy nebo lokálním podlahovým vytápěním. Důvodem je:
1) eliminace pocitu sálavé složky, která u teplovzdušného vytápění chybí (prakticky chybí místo, odkud se teplo šíří) a takto umístěná otopná tělesa mají zejména psychický důvod,
2) další důvod je ryze praktický – sušení prádla a obuvi, lokální zvyšování teploty (v koupelnách nebo obývacím pokoji). Návrh otopných ploch a kombinace se řeší již v projektové fázi podle požadavků investora.