Dátum: rok 1998
Čestné uznanie na této prestižní výstavě na Slovensku získala Větrací jednotka DUPLEX.