Dátum: 20.11.2003
Velkoplošné skladebné digestoře zajišťují účinný odtah s filtrací odpadního vzduchu, případně i řízený přívod čerstvého ohřátého vzduchu nad rozsáhlými varnými centry v kuchyních všech velikostí a typů, na zakázku i s automatickou regulací provozu. Velkoplošné digestoře se dodávají ve skladebném provedení o rozměrech dle potřeby, tj. v rozměrech, kde standardní digestoře (např. typu STANDARD nebo VARIANT) nelze použít z důvodu přípustných max. rozměrů. Výhody použití velkoplošných digestoří:
  • rovnoměrné odsávání a přívod čerstvého vzduchu
  • odsávání varného centra velkých půdorysných rozměrů jednou digestoří
  • vypuštění nevzhledných potrubí v prostoru kuchyně
  • působivý vzhled skladebné digestoře
  • nízké pořizovací náklady v porovnání s použitím jednotlivých digestoří
Podrobné údaje viz samostatný katalogový list.

Podrobné informace lze objednat elektronicky nebo poštou. Podklady lze také obdržet v elektronické podobě.