Dátum: 14.2.2017

Aktuality

Jak dýchat, když není kde brát čerstvý vzduch? Na 1/3 území ČR dochází k překračování bezpečných limitů prachu v ovzduší (stav ke dni 13. 2. 2017).
Instalace řízeného větrání fy ATREA s filtrací venkovního vzduchu pro zajištění vyhovujícího vzduchu alespoň uvnitř budov.
REPORTÁŽ ČESKÉ TELEVIZE, čas reportáže: 10:16.