Návrhový program jednotek DUPLEX 7.30 - kopie

Dátum: 29.1.2016

Aktuality

Vážení přátelé,

Dne 29. 1. 2016 byla vydána nová verze 8.00 návrhového programu jednotek DUPLEX.

Celý program byl upraven podle nařízení Ecodesign platné od letošního roku, dále byla doplněna podpora nové řady jednotek DUPLEX Multi Eco a mnoho dalších menších i větších úprav.

Aktuální verzi programu si prosím stáhněte na specializované straně nebo využijte funkci „Zjistit novější verzi“ v menu Nápověda v programu.

Detailní seznam nových funkcí:

1) Komplexní úprava funkcí programu v souladu s novým nařízením EU 1253/2014 a 1254/2014 (Ecodesign)

a) malé jednotky do 1000 m3/hod (tj. řady DUPLEX EC4, DUPLEX R4, DUPLEX Easy)

 • doplnění informací o energetické třídě přímo na hlavní stranu „Pracovní bod“

 • při kliknutí na šipku energetické třídy se zobrazí detaily o hodnotách a náhled energetického štítku

b) velké jednotky nad 500 m3/hod (tj. řady DUPLEX Multi, Multi Eco, Roto, Flexi)

 • doplnění informací o plnění kritérií Ecodesignu pro rok 2016 a 2018 přímo na hlavní stranu „Pracovní bod“
 • při kliknutí na logo ErP se zobrazí detaily o hodnotách

 • jsou doplněny rovněž všechny tiskové sestavy tak, aby se povinně zveřejňované údaje ukazovaly na jednom místě
 • v případě rozporu mezi požadovanou hodnotou ErP a skutečností se zobrazí tlačítko s možností vyvolat detailní graf, pro jaké průtoky konkrétní jednotka splňuje příslušné limity ErP – vzhledem ke komplikovanosti celého výpočtu se přepočítávají všechny body dané jednotky a ve výsledku jsou zohledněny konkrétní poměry průtoků a příslušenství dané jednotky

 • u jednotek, které nesplňují požadavky ErP (a zároveň pro ně nebylo plnění ErP požadovano), je výslovně toto uvedeno v průvodní technické dokumentaci a tyto jednotky mohou být použity pouze pro aplikace, kde není nařízení vyžadováno
 • jednotky u kterých je ErP požadováno a jednotka jej nesplní, tak tuto jednotku není možné vytisknout
2) Doplnění pomocných pracovních bodů
 • nařízení Ecodesign vyžaduje splnění kritérií v nominálním pracovním bodě, který je obvykle definován projektantem a výrobce v tomto bodě deklaruje plnění požadavků dle na nařízení. V mnoha případech ale projektant potřebuje vypočítat parametry i v jiném bodě (např. pro extrémní letní tepelnou zátěž, akustické parametry ve sníženém nočním režimu a pod.) nebo pro jiné parametry médií (např. pro atypické parametry topné nebo chladící vody a pod.). Proto je možné v programu mimo hlavního nominálního pracovního bodu vypočítat i pomocný pracovní bod.
 • tento pomocný pracovní bod se vyvolá stiskem tlačítka „+“ na kartě pracovní bod

 • a poté je možné zadat libovolný pomocný bod, pro který se následně vypočítají všechny parametry (chladící a topné výkony, příkony, účinnosti, akustika, ....), pro tento pomocný pracovní bod je možné tisknout i veškeré tiskové výstupy vč. hx diagramu
3) Nové jednotky řady DUPLEX Multi Eco
 • do software byly doplněny jednotky nové ucelené řady DUPLEX Multi Eco 500 až 6500
 • jedná se o řadu vycházející z řady DUPLEX Multi, některé velikosti však byly přečíslovány tak, aby lépe odpovídaly oblasti použitelnosti podle nařízení Ecodesignu, u některých typů byly navrženy jiné ventilátory pro dosažení optimálních vlastností v oblasti očekávaného použití s ohledem na plnění limitů Ecodesignu
 • nová řada je již plně integrována do programu, včetně ceníku, ve všech variantách včetně stojatých DUPLEX Multi Eco-V a nástřešních DUPLEX Multi Eco-N

4) Aktualizovaná řada jednotek DUPLEX Flexi

 • jednotky DUPLEX Flexi doznaly pro 3 letech úspěšné výroby technickou aktualizaci – byly inovovány ventilátory a výrazně vylepšena konstrukce pláště (nyní shodná s jednotkami DUPLEX Multi a Basic)
 • rovněž tak byly vybaveny nejmodernější naší regulací RD5 s ovladačem CP-T s dotykovým displejem

5) Kompletní aktualizace všech dat

 • v rámci laboratorních měření pro ověření plnění nařízení Ecodesignu byly zaktualizovány všechny parametry všech jednotek vč. akustiky
 • současně byly zaktualizovány i všechny katalogové a marketingové materiály

6) A mnoho dalších drobných i větších zásahů do programu

Příjemnou práci s programem přeje

Daniel Morávek a celý tým podílející se na vývoji tohoto programu
ATREA s.r.o.