Dátum: 20.11.2003
Akumulační odsávací zákryty KUBUS jsou určeny pro odsávání především konvektomatů a myček nádobí ve velkokuchyních, u kterých není vyžadováno odloučení tuku v tukových filtrech ani osvětlení. Výhodně se používají ve spojení s digestořemi DiNER, kdy vývod z akumulační digestoře lze zaústit přes klapku (volitelná součást DiNER) do odsávacího sektoru a využít tepelnou energii v rekuperačním výměníku DiNER. Případně lze akumulační zákryt připojit přímo na odsávací potrubí (výhodně přes automaticky řízenou klapku).

Podrobné informace lze objednat elektronicky nebo poštou. Podklady lze také obdržet v elektronické podobě.