Vzduchotechnika pro pasivní dům

Dátum: 9.7.2013

Aktuality

„ATREA – centrální systém větrání s rekuperací tepla“.Diplom Panelový dům a byt 21. století

Tento systém je určen pro rekonstrukce panelových domů nebo novostavby bytových domů. Zajišťuje výměnu vzduchu v jednotlivých bytech nezávisle na požadavcích ostatních bytů, umožňuje mimo jiné v rámci připojení přes webové rozhraní jak ovládání a nastavování uživatelem v rámci bytu, tak vzdálený přístup a správu servisní firmy, což významně snižuje servisní náklady.

Systém se skládá z několika navazujících částí.

  • centrální vzduchotechnická jednotka DUPLEX- (např. z řady MULTI, MULTI-N nebo FLEXI)
  • v každém bytě je umístěn regulační bytový box, automaticky řídící množství vzduchu do bytu
  • rozvod vzduchu po bytech je pomocí vzduchotechnických rozvodů, možné použít např. plastové rozvody ATREA Green Pipe
  • regulace systému je založena na komunikaci bytových boxů s centrální jednotkou pro optimalizaci chodu a výkonu jak centrální jednotky, tak každého bytového boxu

Systém je v současné době provozován v několika objektech, kromě oceněného energeticky pasivního bytového domu v Dubňanech např. BD pro seniory v Modřicích u Brna. Právě probíhá rekonstrukce ZŠ Jenišovice u Turnova, kde bude tímto systémem zajištěno řízené větrání 10 tříd.