Rekonstrukce základní školy Kostelní Lhota

Dátum: 14.12.2012

Aktuality

Vážení kolegové, partneři

Dne 6. 12. 2012 byla slavnostně otevřena ZŠ Kostelní Lhota. Celý objekt prošel v průběhu roku rozsáhlou rekonstrukcí jak po stavební části, tak po stránce technického zařízení.

Objekt byl vybaven kompletně novým topným systémem s novým zdrojem tepla v podobě tepleného čerpadla vzduch/voda a novou topnou soustavou

Z našeho pohledu zásadní instalací je osazení řízeného větrání s rekuperací tepla pro dvě třídy. Osazena je rovnotlaká větrací jednotka DUPLEX 510 EC4.D. Po zprovoznění systému řízeného větrání je v obou třídách prováděno dlouhodobé měření koncentrace CO2, jednak bez použití řízeného větrání a následně s využitím řízeného větrání s rekuperací tepla.

Pro více informací jsme připravili obsáhlejší zprávu z probíhajících měření včetně uvedených výsledků, které si můžete prohlédnout zde.