Dátum: 11/2002

Výrobek firmy ATREA s.r.o. získal na mezinárodním odborném veletrhu AQUA-THERM 2002 další prestižní ocenění – Čestné uznání za nejlepší exponát.
Cenu obdržela větrací jednotka s rekuperací tepla řady DUPLEX 2100. Jednotka nové generace je určena pro ekonomické větrání, vytápění a chlazení v občanských stavbách, restauracích, bazénech, provozovnách a všech dalších místech, kde je třeba zajistit výměnu vzduchu s nejvyššími nároky na komfort, hygienu a stav prostředí.

Základní popis

Jednotka řady DUPLEX 2100 je řešena jako kompaktní agregát, obsahující ve společné skříni dva nezávisle ovládané radiální ventilátory s pružně uloženými motory, účinný rekuperační výměník tepla sestavený z tenkostěnných desek z plastických hmot, výsuvné filtry přiváděného i odváděného vzduchu třídy G4 až F7, odvodňovací nerezové vany a podle typu i by-pass s dálkovým ovládáním servopohonem. Další prvky jsou osazovány v závislosti na zvolené modifikaci.
Skříň jednotek je sestavena z rámu, na který se připevňují víka sendvičové konstrukce z hliníkového plechu a výplně tloušťky 22 mm, s výbornou tepelnou a akustickou izolací. Čelní otevírací dveře zajišťují snadný přístup ke všem agregátům a filtrům. Jednotky se dodávají s povrchovou úpravou lakováním v modré barvě. Vstupní a výstupní hrdla jsou kruhová, volitelně obdélníková.

Přednosti jednotek DUPLEX

 • kompaktnost zaručuje úsporu místa až 60 % vůči klasickým sestavným jednotkám
 • nízké pořizovací náklady
 • instalace v několika různých polohách (včetně podstropních)
 • možnost atypického provedení dle individuálních požadavků
 • velmi nízká hlučnost
 • malá hmotnost
 • nízký elektrický příkon
 • vysoká účinnost rekuperace
 • individuální plynulé ovládání obou ventilátorů pro nastavení rovnotlakého, podtlakového nebo přetlakového větracího režimu v budově
 • vysoká odolnost výměníku hPS proti agresivnímu prostředí
 • hygienické provedení umožňuje snadné čištění
 • volitelně vestavěná regulace (mikroprocesorová nebo silová) přímo v jednotkách s unifikovaným propojením (bez nároků na další systém MaR) výrazně snižuje náklady

Dodávané volitelné příslušenství

Systém měření a regulace
Velkou předností jednotek DUPLEX je možnost vybavení kompletním systémem měření a regulace. Podle požadavku na funkci a komfort obsluhy je možné zvolit digitální systém regulace nebo jednodušší systém regulace silové.

Uzavírací klapky
Oba vstupní sektory mohou být osazeny uzavírací klapkou, včetně servopohonů.

By-passová klapka
Obtok přiváděného vzduchu pro letní období, sestávající z klapky, servopohonu, integrované v jednotce

Cirkulační klapka
Zajišťuje změnu režimu na vytápěcí cirkulační nebo kombinovaný při zátopu, případně temperování objektu bez větrání

Filtry
Jednotka je standardně vybavena filtry s třídou filtrace G4. Na zakázku ji lze vybavit filtry až s třídou filtrace F7, případně i elektropolarizačními filtry DYNAMIC.

Nestandardní připojovací hrdla
Jednotku lze osadit hrdly s připojovacími rozměry dle potřeby – kruhovými nebo obdélníkovými. Volitelně mohou být oba typy hrdel osazeny i pružnými vložkami.

Chlazení
Jednotky DUPLEX lze vybavit vodním nebo přímým chlazením, v požadovaném výkonu. K přímému chlazení se dodává i kompletní příslušenství pro všechny typy chladiv (termostatický článek, tryska, ventil, mgn. ventil, cívka, průhledítko a dehydrátor)

Vodní ohřívače
Vodní ohřívače se opět dodávají podle požadovaného výkonu, včetně volitelného příslušenství směšovací ventil, čerpadlo, servopohon, uzávěry).


Možnosti použití

Jednotky řady DUPLEX je možné použít prakticky ve všech typech budov. Následující ukázky jsou jen malou ukázkou z možných aplikací:
 • společenské prostory – společenské sály, taneční sály, bary, kluby, kanceláře, diskotéky
 • školní zařízení – učebny, jídelny, sborovny, kabinety, kuchyně, přednáškové sály, školky, jesle
 • zdravotnické zařízení – vyšetřovny, čekárny, sklady
 • průmysl – výrobní prostory, sklady, sušárny, kanceláře
 • prodejní prostory – prodejny, supermarkety, sklady, přípravny
 • bazény – v rodinných domech, veřejné
 • sportovní zařízení – tělocvičny, posilovny, kabinety, šatny, umývárny
 • a mnoho dalších aplikací

Shrnutí

Jednotka DUPLEX 2100 je nejkompaktnější vzduchotechnickou jednotkou s rekuperací tepla na českém trhu, s univerzálním použitím ve všech oblastech výstavby.