Dátum: 15.5.2004
U všech jednotek DUPLEX dochází v zimním období ke tvorbě kondenzátu v rekuperačním výměníku. U jednotek s chlazením se kondenzát tvoří i v letním období. Množství kondenzátu záleží na vlhkosti odváděného vzduchu, jeho množství a venkovní teplotě. Pro naprostou většinu napojení na kanalizaci doporučujeme. Sifon musí být osazen na všech výstupech kondenzátu a je součástí dodávky jednotek DUPLEX.