Rovnotlaké větrací jednotky DUPLEX EC4 a ECV4

Dátum: 24.4.2012

Rovnotlaké větrací jednotky DUPLEX 180, 370, 510 EC4Vážení obchodní přátelé,

představujeme Vám rovnotlaké větrací jednotky pro bytovou výstavbu řady DUPLEX EC4 a DUPLEX ECV4 – nastupující novou, v pořadí 4. generaci těchto zařízení.

Dochází k velké generační obměně a zároveň ke scelení výrobního a nabídkového programu. V porovnání s předchozími zařízeními je 4. generace větracích jednotek velmi výrazně upravena.

Hlavní změny:

 • Zavedení EC ventilátorů typu volného oběžného kola ve spirální skříni do všech typů jednotek všech variant regulace. V porovnání s tzv. AC ventilátory v jednotkách BP (např. DUPLEX 220 BP) je tak snížena provozní náročnost o cca 80 %, v porovnání s předchozími typy EC ventilátorů (např. DUPLEX 330 EC) o cca 30 %.
 • Upravené rekuperační vířivé výměníky s vyšší účinností zpětného zisku tepla, a to až s 95 % bez kondenzace. Díky úsporným ventilátorům s nízkým příkonem tak na 1 W elektrické energie potřebné na provoz zařízení je možné získat až 25 W zpět díky rekuperaci – efektivní poměr je tak až 1:25.
 • Zvýšení tloušťky tepelné izolace jednotek na 30 mm PUR s potlačením tepelných mostů, v rámci trendu snižování provozních nákladů úprava průměru napojovacích hrdel pro snížení výstupní rychlosti do potrubí.
 • Rozšířena je možnost osazení elektrického předehřevu přiváděného vzduchu a také, zcela nově, přímá integrace elektrického dohřívače přiváděného vzduchu do jednotky DUPLEX EC4/ECV4 – naleznete v podkladech pod názvem EDO4.D / EDO4.A.
 • Rozměrově výkonově stejné jednotky vybavené EC ventilátory, lišící se pouze verzemi regulace.
 • Zásadně inovované varianty regulace, v digitálním provedení umožňující přístup přes web rozhranní a řízení po internetu.

Provedení jednotek

 • DUPLEX EC4 – ploché podstropní jednotky výkonu 180, 370, s konstrukční výškou jen 280 mm, výkonová řada je doplněná jednotkou DUPLEX 510 EC4.
 • DUPLEX ECV4 – svislé nástěnné jednotky výkonu 190, 390 a 520. DUPLEX 190 a 390 ECV4 pro možnou instalaci v šatních skříních š. 600 mm. DUPLEX 390 a 520 ECV4 s možnou volbou umístění hrdel – buď všechny z horní části jednotky, nebo s přívodem vzduchu do místností ze spodní strany.

Regulace jednotek

 • DUPLEX EC4.A – analogová regulace, zajišťující základní funkce jednotky. Ovládání připojeným otočným ovladačem, nastavujícího výkon větrání v rozsahu 10 – 100 %.
 • DUPLEX EC4.A s rozšiřujícím modulem RA4-A, rozšiřující o řízení venkovní klapky, napájení čidel, řízení elektrického předehřívače a integrovaného elektrického dohřívače, další dva externí vstupy pro zvýšení výkonu větrání.
 • DUPLEX EC4.D – digitální regulace, nabízející široký rozsah vstupů a výstupů pro komfortní ovládání celého systému s možností řízení elektrických a teplovodních ohřívačů, jednoduchých topných soustav objektu, využívání externích signálů a čidel kvality vzduchu. Nastavování parametrů pomocí terminálů – regulátorů řady CP 18 nebo CP 19, nebo webovým připojením pomocí počítače s možností dálkového přístupu a správy.
 • DUPLEX EC4.D.CF – rozšíření verze D o moduly řízení ventilátorů pro řízení na konstantní průtok obou ventilátorů, zajišťující rovnotlak v objektu ve všech provozních režimech větrání.

Díky variantě výběru regulace, ale stejnému mechanickému základu jednotek DUPLEX EC4 / ECV4 je tak pokryta celá škála požadavků. Rozměrově stejné jednotky nabízí i v té regulačně nejzákladnější verzi nízké provozní náklady díky EC ventilátorům typu volného oběžného kola.

Nové jednotky EC4 a ECV4 jsou plně podporovány i speciálním návrhovým softwarem ATREA verze 6.10, zapsány jsou také v programu Zelená úsporám. Příjem objednávek jednotek DUPLEX EC4 a ECV 4 bude možný od pondělí 21.5.2012.

Tato 4. generace plně nahrazuje předchozí typy rovnotlakých větracích jednotek se silovou regulací, vyráběných pod označením DUPLEX 220, 220 BP, 360, 360 BP, 550 BP a větracích jednotek s digitální regulací, vyráběných pod označením DUPLEX 230 EC, 280 ECV, 330 EC, 380 ECV, 500 EC a 540 ECV. Tyto větrací jednotky budou z nabídky spol. ATREA v nejbližší době vyřazeny.

Projektanti a montážní firmy obdrželi podklady pro návrhy a zapracování změn do realizačních projektů.

K zodpovězení dotazů jsme připraveni také v rámci f. ATREA, kde byla zřízena poradenská skupina – směřujte Vaše případné dotazy – rd@atrea.cz.

Pro zjednodušení uvádíme přímé odkazy:

 • Katalogový list jednotek DUPLEX EC4 a DUPLEX ECV4 (ke stažení zde).
 • Ceník jednotek DUPLEX EC4 a DUPLEX ECV4 a další doprovodné technické podklady naleznete v obvyklých sekcích našich internetových stránek www.atrea.cz.

Věříme, že náhrada předchozích typů rovnotlakých větrací za 4. generaci DUPLEX EC4 a DUPLEX ECV4 bude pro všechny kvalitativním posunem a převáží tak i případné drobné provozní komplikace.

Zveme Vás tímto také na právě začínající výstavu SHK 2012 na výstavišti BVV Brno, kde bude možné větrací jednotky DUPLEX EC4 a DUPLEX ECV4 podrobněji představit vč. regulace a detailně vysvětlit všechny přednosti této nové generace.