Dátum: září 2003
Společnost ATREA výrazně podpořila 1.školu TZB, kterou pořádala fakulta stavební ČVUT. Přednáška Ing. Petra Morávka, CSc. o teplovzdušném vytápění nízkoenergetických rodinných domů a zkušennosti z provozu patřila mezi klíčové celého přednáškového dopoledne.