Soutěž v návrhu environmentálně vyspělého a efektivního „rodinného domu nové generace"

Dátum: 15.11.2011

Asociace AEEIBSoutěž je organizována Středoevropskou asociací environmentálně efektivních a inteligentních budov (AEEIB), jejíž je společnost ATREA zakládajícím členem.
Soutěž je dvoukolová a jejím cílem je návrh environmentálně vyspělého rodinného domu zasazeného do reálného prostředí. Důraz je kladen na ekologii a minimální provozní náklady. Současně musí být dům architektonicky a funkčně ztvárněný. Vítězný návrh bude zrealizován!

Aby bylo dosaženo optimálního návrhu budovy, je preferována týmová spolupráce studentů různých zaměření (architekt, projektant, stavební fyzik, specialista na TZB,…). Volba konstrukčního a materiálového řešení je pak přímou volbou soutěžních týmů, a konkrétní výrobky poté budou aplikovány na produktové listy partnerů soutěže.

Garantem soutěže je Stavební fakulta ČVUT v Praze, partnery soutěže jsou zakládající členové asociace AEEIB: EVC, ATREA, Tondach, Heluz cihlářský průmysl, Canabest, Weber Terrranova, Wind Tronics East, Lindab, Modrá pyramida, Avemy, HPI-CZ a ENVIOM PRO a mediálními partnery jsou: GRAND PRINC a.s., Net Press Media, Wagner Press s.r.o.

Více informací lze nalézt na stránkách asociace AEEIB.