Dátum: 31.8.2009

Dům snůSpolečnost ATREA s.r.o. se podílí na realizaci projektu reality show televize Nova – „DŮM SNŮ“. Pořad je postaven na soutěžení 10-ti párů, kteří vyměnili své bydliště za staveniště a v uzavřené komunitě dům staví, samozřejmě za podpory profesionálních montážních firem.

Stavebně se jedná o dřevostavbu s difúzně otevřenou konstrukcí. Parametry všech konstrukcí splňují požadavky na konstrukce vhodné pro energeticky pasivní dům. Pouze tvarem budovy není dosaženo velmi nízké potřeby tepla na temperování. Hrubou stavbu a celou realizaci provádí společnost HLC Hodonín.

V tomto domě naše společnost zajišťovala a zastřešovala kompletní dodávku technologií pro temperování a chlazení objektu, větrání s rekuperací tepla, přípravu topné vody a ohřev bazénu. Kombinace a použití systémů byly částečně ovlivněny už samotnou akcí – tedy stavbou objektu a představením všech možností. Pro rozvod tepla po obytných místnostech byla zvolena teplovzdušná jednotka DUPLEX RK2-EC-CHW, vybavená ventilátory s EC řízením. Pro možnost chlazení byl do jednotky osazen vodní chladič – var. CHW. Rozvod vzduchu po objektu si vzhledem k jeho rozlehlosti vynutil několik netypických řešení např. pomocí hladkého vzduchovodu z plášťovaného polyuretanu. Podlahové konstrukce byly realizovány pomocí tzv. „suché“ skladby (dřevovláknitá izolace se záklopem desek OSB). I přesto byly pro podlahové rozvody použity napojovací spojky, zjednodušující montáž. Koupelny, zádveří a některé další prostory jsou temperovány teplovodně v kombinaci otopných ploch a podlahového topení. Provozní režimy vzduchotechniky, větrání na základě čidla CO2, ovládání oběhových čerpadel UT okruhů atd. kompletně zajišťuje regulace jednotky DUPLEX RK2-EC-CHW. Montáž VZT tras prováděli samotní soutěžící.

Srdcem energetického zásobení je integrovaný akumulační zásobník IZT-C-TTSE 925. Regulace tohoto zásobníku RG30-IZT-AC02 řídí tepelné čerpadlo vzduch – voda firmy AC Heating v závislosti na venkovní teplotě. Tepelné čerpadlo zajišťuje ohřev IZT ve dvou provozních teplotách – spodní část zásobníku natápí na 47 °C, horní část pak na 57 °C. Tepelné čerpadlo zajišťuje i dodávku chladící vody do jednotky DUPLEX RK2-EC-CHW, a to na základě požadavku VZT jednotky a následného řízení rozvodnicí zásobníku IZT-C-TTSE 925 - RG30-IZT. Realizovaný solární systém 6 ks panelů THERMOSOLAR je také připojen na průtočný výměník v zásobníku IZT-C-TTSE 925 a je kompletně řízen rozvodnicí RG30-IZT. Vzhledem k realizaci venkovního bazénu pak regulace RG30-IZT dle momentálního stavu a výkonu solárního systému natápí buď zásobník IZT nebo bazén. Pro záložní ohřev popř. pro rychlé zvýšení teploty akumulační vody v zásobníku jsou nainstalovány elektrické spirály.

Ohřev teplé vody je řešen pomocí dvojice průtočných výměníků zásobníku IZT-C-TTSE 925. První je uložen ve spodní části zásobníku a slouží pro předehřev TV. Tímto je také spodní část více prochlazována, což umožňuje lepší využití výkonu solárního systému nebo TČ. Druhý výměník, v horní části zásobníku, pak slouží pro dohřev TV na požadovanou teplotu. Zároveň je zásobník připraven i na připojení cirkulace TV.

Regulace zásobníku IZT – rozvodnice RG30-I-AC02 pak umožňuje řízení všech připojených zdrojů vč. preference dle výkonu a možností.

Bližší informace k soutěži naleznete na stránkách televize Nova a dalších partnerských firmách pod logem „STAVÍME DŮM SNŮ“. Případně doporučujeme navštívit stránky věnované přímo této akci http://www.dumsnu.eu/. Nejen na internetových stránkách naší firmy budou zveřejňovány informace, týkající se energetického zásobování a větrání objektu dle odvysílaných dílů pořadu.

První díl bude na programu TV NOVA už tuto 9. 9. 2009 ve 20 hod.