Dátum: 22.7.2009

Integrovaný zásobník IZTZákladní informace k rozšíření nabídky zásobníků řady IZT:

  • Všechny varianty zásobníků jsou uváděny pod stejným počátečním označením IZT. Další znaky pak upřesňují provedení zásobníku, číselné označení pak vyjadřuje objem akumulační náplně.
   • V názvech jsou nově uváděny doplňující zkratky typové řady I, A, C, D u typů řad. Vybavení je pak popsáno zkratkami T, S, E. Podrobný rozpis je uveden na katalogovém listu zásobníků. Proto zde jen krátce:
    Typové řady:
    I – Integrovaný zásobník
    I-N – Integrovaný zásobník nerezový se stratifikátorem
    A – Akumulační zásobník
    B – Bytový akumulační zásobník
    C – zásobník upravený pro napojení na tepelné Čerpadlo
    D – Doplňkový zásobník, např. taktovací pro zapojení do realizací s TČ
    N – nerezová varianta zásobníku IZT-I (nerezový plášť, vč. stratifikátoru)
    Popis vybavení:
    T – nerezový výměník pro průtočný ohřev Teplé vody
    S – nerezový výměník pro napojení Solárního systému
    E – Elektrické spirály
  • Původní integrované zásobníky IZT 615 a 925 z nabídky nejsou rušeny, dochází k jejich přejmenování na IZT-I. Technické provedené zůstalo stejné, vč. připojovacích vývodů ukončených závitem na horní část zásobníku. V této sekci došlo k ukončení nabídky zásobníků s ocelovým pláštěm a stratifikátorem, který bude standardně pouze u celonerozové varianty zásobníků IZT-I-N. Převodníková tabulka staršího a nového označení:
Starší označení Nové označení
IZT 615 IZT-I-TSE 615
IZT 925 IZT-I-TSE 925
IZT S 615
IZT S 925
IZT SN 615 IZT-I-N-TSE 615
IZT SN 925 IZT-I-N-TSE 925
 • Řada integrovaných zásobníků byla rozšířena o zásobník IZT-C. Tento zásobník s vývody nahoru je upraven pro nabíjení TČ. Má dvojitý výměník pro ohřev TV. Jeden je umístěn ve spodní části zásobníku a slouží pro předehřev TV prostřednictvím nabíjecí vody TČ nižší teploty. Druhý výměník je standardně v horní části a slouží pro dohřev vody. Zároveň jsou doplněny další vstupy – např. pro cirkulaci TV, 2x výstup UT apod. Bližší podklady jsou opět v katalogovém listu.
 • Nově byla do nabídky zařazena sekce akumulačních zásobníků, označováno IZT-A. Zde je možné vybrat z několika velikostí – 615, 925, 1100 a 1400 l a také vybavení zásobníků – T,S,E. Tyto zásobníky mají všechny vývody vyvedeny kolmo před plášť na tl. tepelné izolace. Jsou připraveny pro napojení zdrojů na biomasu vyšších výkonů – nad cca 8 kW, vč. přizpůsobení vývodů UT (dimenze 5/4“). Jsou vhodné pro doplnění stávajících otopných soustav při rekonstrukcích.
 • Zásobník řady IZT-B, o velikosti 360 l je navržen pro objekty s velmi nízkou potřebou tepla na vytápění pro možnost akumulace tepla např. solárního systému, nebo pro připojení na soustavy s TČ.
 • Zatím poslední typ, IZT-D je určen pro doplnění soustav s TČ jako srovnávací nebo taktovací zásobník pro zvětšení objemu kapaliny v soustavě.
 • Uvedené a představené typy jsou vybrané základní možnosti. Na základě Vašich požadavků je v rámci výrobních možností možno provést i další úpravy a vybavení tzv. na míru, které v základním katalogovém listu není uvedeno. V případě požadavků na úpravy nás kontaktujte.
Tepelná izolace zásobníků:
 • Tepelná izolace většiny zásobníků je z měkčeného polyuretanu tl. 160 mm.
 • Zásobníky řady IZT-B a IZT-D mají tl. tepelné izolace 120 mm
 • Vzhledem k pomalejšímu náběhu výroby izolací je možné, že některé typy izolací pro nádrže řady IZT-A,B,D budou k dispozici až v 09/2009. O této skutečnosti budete informováni při Vaší objednávce.
Regulace zásobníků:
 • Vzhledem k rozšíření typů IZT, hlavně o část IZT-A;B je v ceníku a v nabídce zaveden rozvaděč pod označením RG-20-A;I. Proti původnímu typu RG2- IZT, který nahrazuje, se jedná o koncepčně úplně nový výrobek. Umožňuje řízení solárního systému, krbu nebo kotle, peletkových kamen nebo jednoduchého TČ, samozřejmě provoz elektrických spirál. Dále umožňuje i řízení otopné soustavy s výstupem pro dvě zóny s možností ekvithermí regulace na základě čidla venkovní teploty. Věříme, že tato regulace bude optimální pro Vaše realizace a projekty.
 • Nový typ RG-30 umožňuje proti RG-20 jiný způsob řízení hlavně solárního systému. Spolu s doplňkovými moduly je upraven pro komunikaci s tepelnými čerpadly. Vzhledem ke čtyřem variantám výstupů pro TČ je jeho koncepce vhodná pro zapojení s většinou dodávaných TČ.
 • Bližší informace k této části jsou také uvedeny v katalogovém listě zásobníků IZT. Na upřesnění nás můžete samozřejmě kontaktovat.
Program ZELENÁ ÚSPORÁM a zásobníky IZT:
 • V této chvíli nejsou zásobníky IZT naší společnosti registrovány v seznamu výrobků. Čekali jsme na dokončení certifikací celé nové řady akumulačních zásobníků, abychom mohli přihlásit celý výrobní program v jednom kroku s výhledem do dalších let. Zároveň s žádostí o registraci zásobníků nové řady bude požádáno i o registraci zásobníků pod původním označením, aby mohli se programu účastnit i ti zákazníci, kteří již výrobek odebrali.
Věříme, že informace v tomto sdělení Vám pomohou při volbě komponentů, realizacích systémů a při jejich užívání.

Aktuální katalogový list si stáněte prosím zde.