Dátum: 27.09.2008
Základní informace a popis regulátoru CP 07 RD:
 • Instalace do přístrojové dvojkrabice obdobně jako standardní vypínače, rámeček regulátoru doléhá přímo na zeď.
 • Možnost výběru barvy – bílá nebo slonová kost, design je totožný s programem společnosti ABB, série ELEMENT.
 • Provozní stavy a informace jsou zobrazovány na displeji, ovládání pomocí jednoho otočného velkoplošného ovladače.
 • Regulátor umožňuje nezávislé řízení provozních stavů VZT systému a teploty, tzn. oproti předchozí verzi obsahuje i termostat. Uživatel má možnost volby mezi tzv. topným a netopným obdobím, které se liší např. nepovolením topení v létě, kdy je naopak aktivní případné chlazení. Ovládání provozních režimů VZT systému je možné buď v manuálním režimu, tedy nastavený režim je trvalý. Druhá možnost je automatický provoz podle časového programu, kdy má uživatel možnost 8 změn režimů VZT systému v průběhu každého dne v týdnu. Tímto je možné si nastavit různé režimy větrání např. během noci, tedy možnost programového řízení, které naši odběratelé delší dobu požadovali. Samozřejmě, i v tomto automatickém režimu je povolená ruční změna, která platí do další změny dle automatu. Úplně stejná možnost ovládání a užívání je pro řízení prostorové teploty. Bez problémů je možné provozní režimy VZT předvolit v automatickém režimu a teplotu v ručním a obráceně.
 • Kromě několika dalších funkcí regulátoru stojí za zmínku např. automatické zvýšení výkonu cirkulace vzduchu ve specifických případech provozu. V topném období dojde ke zvýšení cirkulace, a tím zvýšení přívodu tepla do interiéru v okamžiku, kdy teplota interiéru je výrazně nižší než požadavek. Obvykle ráno po nočním útlumu. V letním období, ve spojení s cirkulačními zemními výměníky tepla nebo strojním chlazením, regulátor zvyšuje výkon cirkulace v případě, že teplota interiéru je vyšší než nastavená hranice.
  Uživatel pak nemusí na tyto podmínky myslet a předvídat např. noční poklesy teplot v zimě, nebo slunečné a teplé počasí v létě.
 • Regulátor umožňuje komfortnější řízení provozu chlazení ve spojení se zemními výměníky tepla, nově také ve spojení se strojním chlazením. Uživatel celý systém spustí pouze navolením režimu a volbou požadované teploty.
 • V době, kdy není aktivní režim topení nebo chlazení se využívá informačního prostoru zobrazující tento stav na displeji k zobrazení venkovní teploty.
 • K regulátoru je také možné připojit externí čidlo prostorové teploty (ADS 100 ABB nebo u bazénů ADS 110), umožňující řízení teploty interiéru dle referenčního místa, které není shodné s fyzickým umístěním regulátoru. V tomto případě pak není aktivní integrované čidlo teploty v regulátoru.
 • Regulátor má i další funkce a možnosti provozu, bližší podrobnosti jsou uvedeny v návodu na obsluhu.
Doplňující a odbornější informace pro stávající uživatele systému ATREA, servisní techniky a montážní firmy:
 • S uvedením tohoto regulátoru na trh byl ukončen i vývoj a aktualizace stávající řídící desky PWR1 v jednotkách DUPLEX R_. Základní verze regulace, fw. 53.11 je plně kompatibilní se všemi vyrobenými řídícími moduly PWR 1. V případě instalace solankového cirkulačního zemního výměníku je nutné objednat regulaci pod označením fw 53.52. V případě strojního chlazení pak verzi fw 53.53. V další generaci desky PWR2 bude opět vše sloučeno do jedné verze programu.
 • Regulátorem CP 07 RD je možné vybavit zpětně i realizované jednotky řady DUPLEX R_. Odpojí se prostorový termostat TR1 (obvykle HONEYWELL CM XXX), na el. propojení původního ovladače CP 05 RD se připojí CP 07 RD. Stavebně je nutné osadit 2x přístrojovou krabici, popř. dvojkrabici. V řídícím modulu jednotky DUPLEX R_ je nutné servisním technikem vyměnit řídící obvod za poslední verzi a provést nastavení programu dle parametrů konkrétního domu (dle protokolu o zprovoznění).
 • Pro servisní techniky – součástí regulátoru CP 07 RD je i zóna pro servisní nastavení, tedy možnost nastavování parametrů jednotky ve vazbě na objekt bez RM-testu. Přístup je přes servisní heslo, bližší informace v sekci MaR společnosti ATREA.