Dátum: 25.07.2008

Od 1. 8. 2008 budou do výrobního sortimentu společnosti ATREA zařazeny nové tři rekuperační jednotky s označením DUPLEX-S 525, 900, 1400.

Nové jednotky jsou určeny pro univerzální použití v občanských a bytových stavbách, jejich typické uplatnění je pro větrání kanceláří, škol a školek, malých restaurací, šaten, malých provozoven a podobně, čili všude tam, kde je potřeba zajistit výměnu vzduchu s vysokou účinností rekuperace, popřípadě s dohřevem nebo chlazením přiváděného vzduchu.

Jednotky této nové řady jsou již nasazeny na několika zajímavých instalacích v Čechách i v cizině, mezi nejzajímavější patří větrání nové zkušební laboratoře Fakulty stavební ČVUT v Praze – viz fotografie v příloze.

Mezi hlavní přednosti nových jednotek patří:

Velmi malé rozměry
Jednotky byly při návrhu optimalizovány na co nejnižší hloubku, která je zvlášť důležitá pro podstropní montáž jednotek. Díky zcela originální konstrukci vzduchových cest je hloubka jednotek pouze 365 mm (DUPLEX-S 525 a 900), resp. 430 mm (DUPLEX-S 1400). Jednotky lze samozřejmě osadit i v parapetní poloze.

Vysoká účinnost rekuperace
Účinnost přes 85 % je dána použitím nových optimalizovaných protiproudých rekuperačních výměníků, které až do této doby byly používány pouze u „malých“ bytových jednotek s výkony do 300 m3/hod.

Široký sortiment příslušenství
Nové jednotky koncepčně navazují na stávající řadu DUPLEX 2000 až 15000, tzn. jednotky jsou vyráběny podle konkrétních požadavků projektanta. Jednotky jsou vždy vybaveny ventilátory, filtry a rekuperačním výměníkem.
Volitelně lze jednotky vybavit:

  • by-passovou klapkou (která při otevření současně uzavře prostor rekuperátoru, čili přiváděný vzduch není vůbec ovlivněn odváděným vzduchem)
  • cirkulační klapkou umožňující cirkulaci vzduchu při teplovzdušném vytápění, případně chlazení
  • uzavíracími klapkami na přívodu i odtahu
  • vodním ohřívačem dvou nebo třířadé konstrukce, s možností doplnění regulačních uzlů pro regulaci průtoku topné vody
  • vodním chladičem opět dvou nebo třířadé konstrukce
  • přímým výparníkem, volitelně s veškerými prvky chladícího okruhu
  • uceleným systémem měření a regulace

Měření a regulace

Jednotky lze podobně jako vyšší řady jednotek vybavit třemi systémy regulace:

  • digitální komfortní regulace s možností napojení na centrální systém řízení budovy
  • silová regulace (vhodná pro jednodušší aplikace bez chlazení)
  • bez regulace s možností doplnění řízení otáček ventilátorů signálem 0 až 10 V

Návrhový software
Pro návrh jednotek se právě dokončuje nová verze návrhového software jednotek DUPLEX, která umožní komfortní a jednoduchý návrh všech parametrů jednotek.

Katalogový list nových jednotek je ke stažení zde.