Dátum: 14.02.2008
Nová generace, která bude vyráběna pod označením DUPLEX RK2, nahradí od 15. 3. 2008 zcela původní „starou“ řadu.

Aktualizovaný katalogový list naleznete zde.

Tabulka náhrad:
Původní DUPLEX RKNová generace DUPLEX RK2
DUPLEX RK 1300/360 DUPLEX RK2 1400/460
DUPLEX RK 1300/420 DUPLEX RK2 1400/550
DUPLEX RK 1800/360 DUPLEX RK2 2000/460
DUPLEX RK 1800/420 DUPLEX RK2 2000/550

Rozdíly, změny a výhody jednotky nové generace DUPLEX RK2 proti původní variantě:
 • Cena – zůstává shodná, aktualizovaný ceník je možno stáhnout zde.
 • DUPLEX RK2 má jinak řešenou vnitřní dispozici jednotky, díky které se při použití stejných ventilátorů výrazně zvyšuje vzduchový výkon – viz. tabulka a katalogový list.
 • Díky jinému uspořádání a umístění cirkulačního ventilátoru dochází k lepšímu rozdělení vzduchu do jednotlivých sektorů a snižuje se hluk jednotky.
 • Jednotka je připravena pro instalaci EC ventilátoru (po změně a úpravě regulace - budete včas informováni).
 • Novou, originální konstrukcí bypassové klapky dochází při otevření bypassu zároveň k uzavření rekuperačního výměníku – veškerý vzduch tak proudí mimo rekuperační výměník. Tato výhoda bude oceněna hlavně v režimech chlazení, kdy nedochází k částečnému ovlivňování chladícího vzduchu vzduchem odpadním, který proudí přes rekuperační výměník.
 • Do jednotky je možno dodatečně umístit výparník strojní klimatizace. Vany pro odvod kondenzátu jsou již standardní součástí výroby. (V současné době probíhá ověřovací provoz několika chladících systémů; po ukončení měření budete včas informování o možnostech vestaveb. Poté bude možné jednotku objednávat už s přímo osazeným výparníkem k doporučeným venkovním kondenzačním jednotkám, které v přechodovém období díky reverznímu chodu mohou objekt temperovat - tepelné čerpadlo vzduch/vzduch. Základní MaR v jednotce je již na tuto variantu připraveno, k venkovní kondenzační jednotce dle typu se doplňuje její vyhodnocovací modul řízení výkonu).
 • Rozměry – šířka i výška zůstává shodná jako předchozí typ, vzhledem ke chlazení a dalším vnitřním úpravám (by-passová klapka, jiná dispozice atd.) je hloubka o 100 mm větší. Rozměry tedy budou 850 x 610 x 1910 (viz. katalogový list)
 • Změna vývodu kondenzátu – kondenzát je vyveden z boční strany jednotky v několika úrovních (2x pro kondenzát rekuperačního výměníku; 1x pro chlazení). Způsob napojení – viz. detail K7 (Zde ke stáhnutí). Díky této změně je možné jednotku postavit zadní stranou ke zdi pouze s technologickou mezerou (např. 15 mm), není proto problém s umístěním jednotky dispozičně při náhradě za předchozí typ v již připravených projektech, popř. v hotových rozvodech VZT v objektu.
 • Na spodní straně je jinak řešena osazovací a těsnící guma na výstupu C2. Díky tomuto robustnějšímu řešení, usazení ve vodící kolejnici, se zjednoduší montáž a závěrečné osazení na stavbě při manipulaci ve svislé poloze.
 • Výstupní hrdla – koncepce DUPLEX RK2 má výstupní hrdlo C2 pro podkroví na zadní straně jednotky a hrdlo C1 směrem ke dveří. Toto je změna proti předchozímu typu. Zde naleznete schémata a foto, podle kterého je možné ve stávajících projektech, popř. v provedených rozvodech VZT na stavbě zajistit správné napojení.
 • Výstupní hrdlo C2 u DUPLEX RK2 bude do odvolání (s ohledem na náhrady již naprojektovaných jednotek) vyráběno s Ø 200 mm. Od cca 10/2008 (nebo na objednávku bezplatně i dříve) bude osazeno hrdlo Ø 250 mm. Uvažujte proto s tímto průměrem ve svých připravovaných projektech.