Dátum: 15.05.2004
Při určení množství vzduchu se vychází ze spotřebičů instalovaných v kuchyni. Podle produkce tepla, vlhkosti a současnosti provozu se pak vypočítá množství odsávaného vzduchu z kuchyně. Kuchyně se navrhují jako rovnotlaké, množství přívodního vzduchu by mělo být shodné jako odsávané množství tak, aby nedocházelo k nekontrolovanému nasávání vzduchu z přilehlých prostorů ani nebyl vzduch do těchto prostor přetlačován.

Bližší informace naleznete v podkladu vypocet_vetrani_kuchyni_2004_05.pdf