Dátum: 04.10.2007

Aktuality

Soubor pasivních domů Koberovy

Dispoziční řešení zásadně orientuje trakt hlavního obytného prostoru do jižního průčelí, s rozsahem prosklení přes 30 %, a s krytím přesahem střechy přes 950 mm. Do severního traktu jsou orientovány vstupní, sociální a technické prostory, schodiště, volně navazující přístřešky pro auto a zahradní kolna. Prostor podkroví může být rozčleněn klasicky do 3 – 4 ložnic, koupelny a šatny, s orientací východ – západ.

Architektonické řešení navazuje na jedinečnou typologii staveb regionu Českého ráje charakterizovanou zcela jednoduchou tvarovou kompozicí, hladkými plochami sedlových střech z šedočerné břidlice z místních lomů, kompaktními plochami dřevěných obkladů a přesahy střech sedlového zastřešení. Hlavním jednotícím prvkem nové výstavby jsou dominantní plochy šedočerných krytin Eternit – Dacora, na které navazuje variabilní řešení fasád s celoplošným či částečným obkladem ze sibiřského modřínu, a dřevěné přístřešky pultového nebo plochého zastřešení s vegetačními střechami.
Konstrukční řešení vychází z racionálního a úsporného systému unifikované dřevoskeletové konstrukce. Přízemní část vytváří soustava sloupků v rozteči 1,5 až 3 m uložených na základovém prahu, ve zhlaví spojených soustavou podélných lepených průvlaků a příčných ztužidel. Podkrovní a střešní část objektu tvoří velkorozponové staveništní vazníky jejichž spodní pásnice jako spojitý nosník vytváří přímo stropy přízemí. Tento bezvaznicový hambalkový systém zcela uvolňuje celý prostor podkroví bez jakýchkoliv podpor pro dosažení zcela variabilní dispozice. Celá konstrukční soustava skeletu je zhotovena přímo na stavbě ze sušeného řeziva SM/JD vlhkosti 15 ÷ 16 %, s celkovou spotřebou řeziva pouze 7,9 m3.
Obvodové stěny jsou sestaveny ze dvou samostatných nenosných plášťů se skládanou výplní desek minerální vlny. Venkovní plášť je řešen variantně s dřevěným obkladem, nebo s tenkovrstvou omítkou. Okenní konstrukce mají dřevěné rámy a trojité zasklení (Ug = 0,5 Wm-2K-1), kdy velké okenní plochy v přízemí jsou řešeny jako pevné zasklení.
Teplovzdušné vytápění, větrání a chlazení zajišťuje dvozónový systém rekuperační jednotky Duplex RB s napojením na zemní cirkulační výměník tepla, a s rozvodem ohřátého vzduchu nad krbovými kamny do celého objektu.
Jako centrální zásobník tepla je navržen IZT 615 do kterého jsou napojeny solární panely a teplovodní vložky krbových kamen na kusové dřevo. Na střeše školícího střediska je instalován plošný fotovoltaický systém s výkonem 8,5 kWp s distribucí do veřejné sítě (65 ks FV panelů KYOXERA KC 130 GHT – 2 na lišty Schletter se spodním odvětráním).
Měrné investiční náklady dodavatelského systému v základním standardu PD a při vybavení „na klíč“ přitom nepřesáhly
20.000,- Kč / m2 užitkové plochy, což odpovídá nákladům běžné výstavby v ČR; s diametrálně horšími užitnými parametry do zcela nejisté energetické budoucnosti.

Generálním projektantem a investorem celé stavby je firma Atrea s.r.o., dodavatelem je firma BAK a.s.