Dátum: 16.11.2006
Od října 2006 byla rozšířena nabídka unikátních jednotek DUPLEX-S i o nástřešní variantu v ležatém provedení.
Současně bylo toto nové nástřešní ležaté provedení umožněno i u jednotek s křížovým rekuperačním výměníkem. Výhodou tohoto řešení je pohledová nízká výška jednotky.