Dátum: 07/2005
Společnost ATREA s.r.o. představila na prestižní světové výstavě ISH Frankfurt 2005 svoji nejnovější řadu kompaktních větracích jednotek pod označením DUPLEX-S. Po celou dobu výstavy se těšila obrovskému zájmu odborné veřejnosti.

DUPLEX-S

Zvláštní uznání poroty Aqua-therm 2004

Zlatá plaketa Racioenergia 2005

DUPLEX-S – kompaktní jednotky s extrémní účinností
Společnost ATREA s.r.o. představila na prestižní světové výstavě ISH Frankfurt 2005 svoji nejnovější řadu kompaktních větracích jednotek pod označením DUPLEX-S. Po celou dobu výstavy se těšila obrovskému zájmu odborné veřejnosti.

Nové srdce – protiproudý rekuperátor
Od dosud dodávaných typů jednotek se liší zcela originální koncepcí vestavěného protiproudého rekuperačního výměníku typu(S).
Až doposud všechny vzduchotechnické jednotky vyšších výkonů (řádově nad 1000 m3/h) používají deskové křížové rekuperační výměníky s účinnostmi rekuperace řádově do 70%, případně rotační výměníky tepla.
Zcela nová koncepce protiproudého deskového výměníku typu (S) zajišťuje výrazně vyšší účinnost přenosu tepla – od 75 % do 88 % dle míry kondenzace. V porovnání s rotačními rekuperátory je další výhodou zcela hermetické oddělení obou vzdušin, bez nároků na další pohony a údržbu. Tím se výrazně snižují jak pořizovací, tak hlavně provozní náklady vzduchotechnického zařízení, zvláště pak u vícesměnných provozů.
Z hlediska ekologického a výrobní energetické náročnosti přináší použití rekuperačního výměníku typu (S) z plastu hPS až 88 % snížení spotřeby primárních energetických zdrojů v porovnání s výměníky z hliníku, a tím i snížení emisních zátěží životního prostředí.

Řada jednotek DUPLEX-S
Jednotky DUPLEX-S s vestavěným novým protiproudým rekuperačním výměníkem typu (S) jsou vysoce kompaktní zařízení, slučují v jediné skříni všechny základní funkce - větrací, vytápěcí, cirkulační i chladící. Tím je dosaženo více než 40 % snížení objemu vůči běžným skladebným jednotkám. Navíc jsou jednotky vyráběny v univerzálním provedení, tj. v poloze podlahové, podstropní, parapetní i svislé, umožňují tak vždy instalaci v budově bez nároku na samostatný prostor vzduchotechnické strojovny. V praxi to vede k výrazné úspoře prostoru a tím i zlevnění celé instalace.
Projektanti i montážní firmy uvítají i širokou škálu 72 vyráběných provedení jednotek dle polohy ventilátorů, hrdel, připojení topení a chlazení, které výrazně zjednoduší řešení tras připojovacích potrubí v často komplikovaných instalačních podmínkách. Pro konečného zákazníka lze tak zajistit zjednodušení a tím i zlevnění celé instalace.

DUPLEX-S a nízkoenergetická výstavba
Závěrem lze konstatovat, že nová řada jednotek DUPLEX-S s vysoce účinným protiproudým rekuperačním výměníkem tepla a chladu jistě představuje směr budoucího vývoje vzduchotechnických systémů pro všechny tzv. nízkoenergetické budovy. Ty se dnes již staly synonymem moderně koncipovaných staveb, kde provozní náklady na větrání již podstatně převyšují náklady na jejich vytápění, a kde zpětné využívání vnitřních energetických zdrojů se stává ve vyspělých zemích naprostým standardem i nutností.

Ocenění pro jednotku DUPLEX-S na domácí i mezinárodní scéně
Jednotka DUPLEX-S získala Zvláštní uznání na výstavě Aqua-therm Praha v listopadu 2004 a hlavní cenu – Zlatou plaketu na mezinárodní výstavě CONECO / RACIOENERGIA Bratislava 2005. Hodnotitelské komise ve svém odůvodnění zdůraznily především vysokou účinnost rekuperace a vysokou inovativnost použitého řešení.