Aktuality
obrázok

Titul Český energetický a ekologický projekt, stavba a inovace 2013 - kopie

autor:

obrázok

3.12.2014 Titul Český energetický a ekologický projekt, stavba a inovace 2013

autor:
Titul ČEEP 2013 v kategorii C1 – inovace průmysl, získala společnost ATREA s.r.o. za „ATREA/juwi smartHome – efektivní využití OZE a inteligentní řízení objektu“.