ATREA s.r.o. www.atrea.sk

Větrací jednotky

Ucelená řada kompaktních vzduchotechnických jednotek s rekuperací tepla, volitelně s vestavěným nebo externím příslušenstvím – vodní nebo elektrický ohřev, vodní nebo přímé chlazení, uzavírací klapky, by-pass atd. Díky rekuperačnímu výměníku z plastů jsou tato zařízení obzvlášť vhodná pro větrání kuchyňských provozů.

[PDF] Katalog Větrání kuchyní [ATREA] Návrhový software

Systémy s jednotkami

Kompaktní VZT jednotky se uplatňují jak ve stavbách občanské vybavenosti (školy, obchody, restaurace, kanceláře), tak i v průmyslu (dílny, haly, šatny). Velikost, vybavení a příslušenství se volí podle konkrétní aplikace a požadavků investora. Např. pro restauraci a kanceláře bude vhodný dohřev a chlazení, zatímco pro šatny postačuje pouze dohřev.

Kontakt

© ATREA s. r. o. 1998-2021