Rovnotlaké větrání a chlazení

Vzduchotechnický systém, založený na vzduchotechnických větracích jednotkách s cirkulací, zajišťující řízené rovnotlaké větrání s rekuperací tepla a díky vnitřní cirkulaci interiérového vzduchu dle volby částečné temperování, chlazení a např. při realizaci krbu rozvod tepla po domě. Cirkulace je možná bez nutnosti větrání, větrání pak jak s cirkulací tak i bez ní – režim stejný jako u rovnotlaké větrací jednotky. Jednotka se většinou osazuje do technické místnosti s napojením na zdroje tepla nebo chladu. Připojené vzduchotechnické rozvody, obvykle realizované jako podstropní, zajistí přívod filtrovaného čerstvého vzduchu do každé obytné místnosti. Stejných tras se používá i pro přívod cirkulačního vzduchu s možností temperování, chlazení. Odtah odpadního vzduchu je osazován do koupelen, WC a kuchyně. Pro zvýšení komfortu chlazení je realizována také cirkulační trasa, kterou se přivádí vnitřní vzduch z nejvyššího místa domu a také např. od krbu pro možnost přívodu vnitřního teplého vzduchu do vzduchotechnické jednotky, kde je filtrován a dle požadavku chlazen nebo dohříván a opět přiváděn do obytných místností. Díky vestavěnému rekuperačnímu výměníku je zajištěno zpětné získávání tepla. Temperování objektu zajišťuje nezávislá otopná soustava. Vzduchotechnické jednotky si teplo nebo chlad nepřipraví, je proto nutné připojení na zdroje tepla (integrované elektrické ohřívače, elektrické nebo plynové kotle, akumulační zásobníky, tepelná čerpadla) a zdroje chladu (tepelná čerpadla vzduch – vzduch, vzduch – voda a země – voda). Při připojení na systémy tepelných čerpadel je možné zajistit i částečné vytápění domu, které je díky vlastnostem TČ nákladově nižší než např. přímou elektřinou.

Rovnotlaké větrání a chlazení

[PDF] Marketingový katalog DUPLEX R5 [PDF] Technický list DUPLEX R5 [PDF] Stavební připravenost elektro [PDF] Stavební připravenost ÚT
[IMG] Energetické štítky


Varianty tepelných čerpadel pro chlazení

Při přímém napojení na výparník ve vzduchotechnické jednotce se systém TČ vzduch – vzduch. Energie se odebírá venkovnímu vzduchu a předává se vzduchu vnitřnímu. Umožňuje chlazení a částečné temperování. Nejnižší pořizovací náklady.

Pokud je energie odebírána z venkovního vzduchu a dodávána do vody, ať již pro topení a ohřev TV achlazení, jedná se o variantu TČ vzduch – voda. Ve vzduchotechnické jednotce je osazen vodní chladič. Propojení umožňuje topení, ohřev TV a chlazení. Vyšší pořizovací náklady, díky zajištění ohřevu TV snížení provozních nákladů.

Pokud odebíráme energii ze země, např. z plošného kolektoru, a ukládáme ji do vody, jedná se o TČ země – voda. Chlazení je nejméně ekonomicky nákladné díky přímému přívodu nemrznoucí kapaliny ze země do chladiče vzduchotechnické jednotky. Pořizovací náklady nejvyšší z těchto variant, provozně nejvýhodnější.