Licenční ujednání návrhového programu

Tento software je poskytován držiteli autorských práv s následujícím licenčním ujednáním. Získáním, používáním nebo kopírováním tohoto softwaru souhlasíte, že jste si toto licenční ujednání přečetl(a), porozuměl(a) mu a budete dodržovat následující podmínky: